Servië

Swipe

Etnische bevolkingssamenstelling

Nauw verwant met de religieuze samenstelling van de bevolking is de etnicititeit. De 82 procent Serviërs in Servië komt min of meer overeen met de 84 procent Servisch-Orthodoxe gelovigen. De grootste minderheid in Servië is de Hongaarse (bijna vier procent) die in de noordelijke provincie Vojvodina woont. Daarna volgen de Bosnjakken (een kleine twee procent) en de Roma (anderhalf procent).

Deze laatste bevolkingsgroep moge misschien meer vertegenwoordigd zijn in de samenleving dan de officiële statistiek aangeeft. Immers, veel Roma staan niet ingeschreven bij de burgerlijke stand en leven een zwervend bestaan. De hoeveelheid Roma is sterk toegenomen na de Kosovo-oorlog, omdat samen met veel Servische vluchtelingen ook de Roma zich niet meer veilig voelden in Kosovo. Aan de randen van Nieuw Belgrado (Novi Beograd), bij de oever van de Sava, bestond tot voor kort een grote slumwijk waar Roma in kartonnen dozen leefden. Deze wijk, die onder de Belgradose bevolking bekend stond als karton-city, is in 2009 volledig weggebulldozerd door de Servische regering om plaats te maken voor nieuwe gebouwen in verband met de Univerziale, een soort Olympische Spelen voor universiteiten die Servië organiseerde. De Roma kregen nauwelijks een eigen, nieuwe plek toegewezen en werden gedwongen uit de stad verdreven.

De veelheid aan volkeren is vooral groot in de regio Vojvodina, waar als vanouds Serviërs naast Slowaken, Roethenen, Hongaren, Roma, Duitsers, Kroaten, Bunjevci, Tsjechen en Albanezen wonen. In het parlement van Vojvodina zijn ook grotere Hongaarse partijen actief.

10 prachtige bestemmingen in Servië