Slowakije

Swipe

Godsdienst

Slowakije is een overwegend katholiek land. Zo’n 70% van de bevolking zegt rooms-katholiek te zijn. Zo’n 7% is aanhanger van de Augsburgse evangelische kerk. In het oosten van het land wonen veel Grieks-katholieken en orthodoxen. Slowakije is een land van kerken. In bijna elke plaats, hoe klein ook, is wel een kerk te vinden. Zelfs in Príkra, het kleinste dorp van Slowakije, staat een kerk. Nog niet zo lang geleden had het dorp maar 7 inwoners.

Veelvoorkomende goden en termen bij beelden, schilderingen en fonteinen

Aphrodite – Griekse godin van de liefde.

Cerberus – De driekoppige waakhond van de onderwereld.

Drievuldigheid – God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Hercules/Heracles – Griekse held, bekend om zijn 12 reuzenwerken. Hij werd beschouwd als de verdelger van het onheil op aarde en als verpersoonlijking van stoutmoedigheid en moed.

Antaeus – Zoon van Poseidon en Gaia (aarde). Verslaat iedereen bij het worstelen omdat hij door aanraking van zijn moeder nieuwe krachten opdoet. Hercules ontdekt zijn geheim, heft hem in de lucht en wurgt hem.

Aeneas – Heerser over Troje. Vlucht na de brand. Stamvader van het Julische Huis. Hiertoe behoorden Augustus en zijn opvolgers.

Anchisis – Vader van Aeneas.

Muzen – Dochters van Zeus en Mnemosyne, godinnen van de kunst en de wetenschap.

Parnas – Berg ten noorden van Delphi, gewijd aan Apollo (god van de zon en de schone kunsten) en de Muzen.

Benedictijn – Monnik van de bedelorde die in 528 door Sint-Benedictus werd gesticht. Hun motto is ‘Ora et Labora’ (bid en werk).

Cisterciënzer – Kloosterling van de in 1098 door St.-Robertus van Molesmes in Citeaux (Cistercium) gestichtte orde. De orde volgt de regels van St.-Benedictus.

Franciscanen – Volgelingen van Franciscus van Assisi, de zoon van een rijke lakenkoopman. Zij deden net als Franciscus afstand van alle bezit en leefden in armoede. Ze trokken rond om gelovigen en heidenen te bekeren. De kapucijnen vormen een tak binnen deze orde.

Iconostase – De iconostase is een wand die in de oosters-orthodoxe kerken de altaarruimte scheidt van de ruimte waar de gelovigen zich bevinden. Alleen de priesters mogen de allerheiligste ruimte achter de wand betreden. De wand is meestal van hout en met iconen versierd.

Hallenkerk – In dit type kerk lopen drie beuken van gelijke breedte en hoogte parallel. Ze werden voornamelijk in de tijd van de gotiek gebouwd.

Jezuïeten – Leden van de sociëteit van Jezus. In 1535 werd de orde door Ignatuis van Loyola gesticht. Tot de primaire doelstellingen behoorde de missiearbeid onder de heidenen. Zij bewogen zich vooral op het gebied van onderwijs en opvoeding. De orde had een groot aandeel in het werk van de Contrareformatie.

Premonstratenzers – Ook wel norbertijnen genoemd. Deze orde werd door Norbert van Xanten te Prémontré gesticht. De lekenbroe-ders leidden een gemeenschappelijk leven. Zij werkten niet alleen binnen maar ook buiten de kloostermuren.

10 prachtige bestemmingen in Slowakije