Sri Lanka

Swipe

Vedda’s

De oudste bewoners van Sri Lanka zijn de Vedda's, waarvan er nog enkele duizenden op het eiland leven. Zij stammen af van prehistorische jachtvolken uit het neolithische tijdperk. Oorspronkelijk bewoonden zij een groot deel van het huidige Sri Lanka. Zij leefden voornamelijk van de jacht. Verder verzamelden zij eetbare gewassen en vingen zij vis. In de loop der eeuwen hebben zij hun oude levenswijze aan de cultuur van de Singalezen aangepast. Zij jagen bijna niet meer met pijl en boog, maar bebouwen stukjes land aan de rand van de jungle en leven voornamelijk van de opbrengst daarvan. Soms gaan zij nog met een geweer op jacht. Hun godsdienst is animistisch. Dit geloof is een primitieve godsdienst, waarin voorouders en ontelbare geestelijke wezens een belangrijke rol spelen. Enige duizenden Vedda's leven op deze manier naast de Singalezen in het centrum van het eiland, enkele honderden wonen in de omgeving van Batticaloa en hebben de gebruiken van de Tamils overgenomen. Uiterlijk lijken zij veel op de Singalezen. Het zijn in het algemeen lenige, tenger gebouwde mensen met brede neusgaten, donkere ogen en zwarte haren. Enkele stammen hebben geweigerd hun oude gewoonten op te geven, onder andere een groep die niet ver van de stad Mahiyangana leeft en één in de oostelijke provincie Uva. Helaas worden veel van deze Vedda's door de autoriteiten van hun jachtvelden verdreven. In 1985 werd een groep uit het Nationale Park Madura Oya verwijderd, omdat zij met haar jachtgewoonten een bedreiging vormde voor de wildstand. Volgens de Vedda's werden de meeste dieren echter door stropers gedood.

10 prachtige bestemmingen in Sri Lanka