Sri Lanka

Swipe

Het effect van het toerisme

De toeristenindustrie is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten geworden. De effecten van het toerisme zijn echter niet allemaal positief. De grote toeristenstroom brengt tevens veel problemen met zich mee. Natuurlijk stromen met de toeristen grote hoeveelheden buitenlandse deviezen binnen, gaat de betalingsbalans van Sri Lanka er gezonder uitzien en heeft het toerisme positieve effecten op de werkgelegenheid en op de individuele inkomens. Toch lijkt dit plaatje fraaier dan het in werkelijkheid is. Veel deviezen vloeien terug in de zakken van westerse touroperators en hotelketens.

Om het de buitenlandse gast naar de zin te maken worden allerlei zaken geïmporteerd, zoals voedingsmiddelen, hoteluitrustingen, fotoapparatuur en filmrolletjes, waardoor veel harde valuta weer naar het buitenland verdwijnt. De Sri Lankaanse overheid moet steeds meer geld investeren in het opzetten van een infrastructuur van hotels, wegen, communicatiefaciliteiten, vliegvelden en andere accommodaties. Veel van deze investeringen worden door buitenlandse bedrijven gedaan, omdat dergelijke investeringen onbetaalbaar zijn voor de Sri Lankaanse overheid, zeker gezien het feit dat men in verhouding veel geld uitgeeft aan militaire middelen. Bovendien neemt de financiële en technologische afhankelijkheid van het land toe. Een voordeel is dat het toerisme de ondernemingslust van een aantal Sri Lankanen heeft opgewekt. Denk maar eens aan de ontelbare souvenirwinkels, restaurants, guesthouses, verhuurbedrijfjes enzovoort, die hun deuren hebben geopend ten behoeve van toeristen. Tegelijkertijd moet erop gewezen worden dat zij in de regentijd weinig te doen hebben en dat in perioden van dalende toeristenaantallen velen hun deuren weer moeten sluiten. Sri Lankanen en westerlingen kunnen veel van elkaar leren. Het is een gegeven dat men door een diepgaande kennismaking met een vreemde cultuur een beter inzicht krijgt in de eigen beschaving. Helaas zijn er ook veel negatieve effecten doordat veel Sri Lankanen het gedrag en de levenswijze van toeristen gaan kopiëren. Westerse spullen zijn gewild en de lokale producten worden in toenemende mate als minder waardevol gezien. Bovendien schept de westerse levensstijl bij de lokale bevolking verwachtingen die niet altijd haalbaar zijn. Het toerisme verstoort soms oude waarden en gebruiken. Een unieke manier van leven, die onvervangbaar is, komt in gevaar. De traditionele sociale structuren raken verstoord. Ontegenzeggelijk veroorzaakt de komst van toeristen veranderingen in een traditionele samenleving. Ook komt door het weer groeiende aantal toeristen de gast-gastheer-relatie onder druk te staan. Het vertrouwen in elkaar wordt helaas regelmatig beschaamd, met als gevolg irritaties en agressie. Verloedering in plaats van verbroedering. Men gaat elkaar stereotyperen. Veel Sri Lankanen zien alleen maar dollars, marken en guldens over straat lopen. Wederzijdse vooroordelen worden eerder versterkt dan afgebroken. De ontmoeting tussen de westerse toerist en de lokale bevolking is echter meestal geen gelijkwaardige. In veel gevallen is het een ontmoeting tussen rijk en arm. In een dergelijke context worden wederzijdse vooroordelen eerder versterkt dan afgebroken.

10 prachtige bestemmingen in Sri Lanka