Sri Lanka

Swipe

Uw gedrag tijdens uw vakantie

Toch kan toerisme ook gebaseerd zijn op wederzijds begrip, solidariteit en gelijkwaardigheid. Houd daarom tijdens uw verblijf in Sri Lanka rekening met uw omgeving en wees u ervan bewust dat u voorzichtig dient om te springen met de schaarse middelen. Houd rekening met lokale gewoonten en pas uw gedrag aan de omstandigheden aan. Pas dan kunnen uw contacten met de lokale bevolking plezierig verlopen.

De Oecumenische Coalitie voor Toerisme in de Derde Wereld en de Stichting Toerisme en Derde Wereld hebben in het verleden onafhankelijk van elkaar enkele ethische overwegingen en praktische suggesties verzameld voor mensen die op reis gaan naar de derde wereld. Ik heb hun overwegingen en suggesties bij elkaar gevoegd in de hoop u daarmede behulpzaam te zijn tijdens uw reis door Sri Lanka:

•, Reis in nederigheid en met een oprecht verlangen om iets te Ieren over de verschillende bevolkingen in Sri Lanka.

•, Wees u bewust van de gevoelens van andere mensen en probeer op die manier aanstootgevend of storend gedrag van uw kant te voorkomen. Dit geldt in sterke mate voor fotograferen. Wanneer u een foto neemt, wees er dan zeker van dat de mensen het niet vervelend vinden en probeer niet geïrriteerd te raken wanneer ze in ruil hiervoor geld vragen. Bepaald gedrag dat thuis normaal is, kan in Sri Lanka als beledigend worden ervaren. Klop bijvoorbeeld niemand op zijn schouder en raak nooit het hoofd van een volwassene of een kind aan. De Sri Lankanen beschouwen namelijk het hoofd als het huis van de ziel.

•, Voor een bezoek aan dorpen en steden wordt van mannen verwacht dat ze een lange broek dragen en dat het bovenlichaam niet ontbloot is. Van vrouwen wordt verwacht dat ze in openbare gelegenheden geen minirokken of shorts dragen.

•, Probeer het lokale voedsel (bijvoorbeeld rijst en curry) te eten en houd daarbij rekening met de eetgewoonten.

•, Respecteer de voorschriften bij bezoek aan religieuze gelegenheden. Trek uw schoenen uit, draag geen hoofddeksel, bedek de blote delen van uw lichaam en probeer de gelovigen zo min mogelijk te storen. Men vindt het ongepast als u zich samen met een boeddhabeeld laat fotograferen. Het geven van een hand aan een monnik vindt men oneerbiedig; vrouwen behoren monniken niet aan te raken.

•, Schrik niet van bedelaars. Wanneer de lokale bevolking hun geld geeft, is dat een goede reden om ook wat te geven.

•, Vertel wat u leuk vindt in Sri Lanka. De mensen weten zelf ook wel wat er niet deugt.

•, Breng de gewoonte van luisteren en observeren meer in praktijk, dan alleen maar te horen en te zien.

•, Wees u ervan bewust, dat de mensen in Sri Lanka een ander idee van tijd hebben en denkpatronen hebben die verschillen van de uwe, dit maakt ze niet inferieur, alleen anders.

•, Probeer in plaats van alleen maar te zoeken naar dat 'openluchtmuseum', de verrijking te ontdekken van het zien van een andere levenswijze, door andere ogen.

•, Maak uzelf vertrouwd met de plaatselijke gewoonten, mensen zullen u graag behulpzaam zijn. Probeer tenminste een paar woorden van de taal te leren, het is handig en het wordt bijzonder gewaardeerd. Bijvoorbeeld het uitspreken van de uitdrukking ayubowan, het traditionele woord voor welkom, kan deuren openen die anders voor u gesloten zouden blijven.

•, Probeer de gewoonte van vragen te stellen in de praktijk te brengen, in plaats van de westerse praktijk van alle antwoorden te kennen. Als een Sri Lankaan met zijn hoofd schommelt (wat lijkt op nee schudden) stemt hij in met het gesprokene, met andere woorden: schommelen met het hoofd (nee schudden) betekent ja! Als u in Sri Lanka de weg vraagt, wijst men u altijd de weg, ook al heeft men geen idee waar u naartoe moet. Geen antwoord geven zou gezichtsverlies opleveren. Vraag dus meerdere malen welke richting u op moet lopen of rijden.

•, Onthoud goed dat u maar een van de duizenden toeristen bent die Sri Lanka bezoeken, verwacht dus geen speciale privileges.

•, Als u echt wilt dat uw ervaringen in Sri Lanka overeenkomen met de situatie thuis, is het zonde geld voor de reis uit te geven.

•, Als u afdingt, onthoud dan dat zelfs de armste koopman liever zijn winst dan zijn waardigheid opgeeft. Doe geen beloften aan mensen in Sri Lanka, tenzij u zeker weet dat u ze kunt houden.

•, Besteed tijd aan nadenken over je dagelijkse ervaringen, in een poging meer te begrijpen. Er wordt wel gezegd dat wat ü verrijkt, een ander kan verarmen.

10 prachtige bestemmingen in Sri Lanka