Sri Lanka

Swipe

Religie, levensleer, politiek

Op Sri Lanka is 67% van de bevolking boeddhist. Het boeddhisme is echter niet alleen geloof of levensleer, het heeft ook altijd een grote rol gespeeld in het maatschappelijke en politieke leven en doet dat nog steeds. Het inspireerde de literatuur en kunst. De architectuur stond in dienst van de religie; dat blijkt duidelijk uit de dagoba's en de tempels met beelden en muurschilderingen. De laatste beelden vaak taferelen uit het leven van Boeddha uit.

De kloosters waren tevens centra van opvoeding, studie en letterkunde. Het boeddhisme vormde het karakter van het volk door de mensen idealen voor te houden als vrede, verdraagzaamheid, vriendelijkheid, gastvrijheid en liefde voor de zieken en voor al wat leeft. Het boeddhisme kent geen vastomlijnde voorschriften, maar stelt er zich tevreden mee zijn aanhangers de weg te wijzen naar de volmaaktheid. Het laat alle mensen vrij de leer te beleven zoals ze zelf willen. Iedereen maakt voor zichzelf uit hoe ver hij wil gaan op het pad van Boeddha. Boeddha heeft gezegd dat alle mensen kunnen bereiken wat hij bereikt heeft, en dat ieder een potentiële Boeddha is. Niets gebeurt door toeval, alles heeft een oorzaak en een gevolg. Zo is het onvermijdelijke lijden een gevolg van menselijke fouten, die echter vaak uit onwetendheid worden begaan. De mensen moeten die onwetendheid bestrijden en een leven leiden dat hen ten slotte losmaakt van alle aardse banden om zo het nirwana te kunnen bereiken, het verheven inzicht dat alle lijden uitbant.

10 prachtige bestemmingen in Sri Lanka