Sri Lanka

Swipe

Vier edele waarheden

De basis van het boeddhisme zijn de vier etfele waarheden, aldus Boeddha tijdens zijn eerste preek in Sarnath:

•, de waarheid van het lijden,

•, de oorsprong van het lijden,

•, de vernietiging van het lijden, en

•, de weg die naar de vernietiging van het lijden leidt.

De eerste edele waarheid maakt ons duidelijk wat het lijden in dit korte aardse bestaan inhoudt, namelijk dat geboorte, ziekte en dood lijden betekenen. Niet samen zijn met wat ons lief is is lijden, samen zijn met wat ons niet lief is en onvervulde wensen zijn eveneens lijden. De tweede edele waarheid heeft betrekking op de oorsprong van het lijden, de zinnelijke begeerte. Deze begeerte is gekoppeld aan de hartstocht. Deze zinnelijke, egoïstische begeerten leiden onherroepelijk naar de wedergeboorte op aarde (reïncarnatie). De derde edele waarheid heeft betrekking op de vernietiging van het lijden. Men kan het lijden vernietigen door de begeerten te overwinnen, waardoor men volkomen bevrijd raakt van de hartstocht. De vierde edele waarheid heeft betrekking op de weg die naar de vernietiging van het lijden leidt. Deze weg is het edele achtvoudige pad: de juiste mening, de juiste gedachte, het juiste woord, de juiste daad, het juiste gedrag, het juiste streven, de juiste bezinning en de juiste meditatie. Dit edele achtvoudige pad dat naar de vernietiging van het lijden leidt wordt door Boeddha de norm van het middelste pad of de middenweg genoemd. Dit pad is een middenweg tussen enerzijds de weg van de bevrediging van zinnelijke lusten en anderzijds de weg van de zelfkwelling die het leven niet verruimt maar alleen moeilijker maakt. Hierbij dient in gedachten te worden gehouden dat Boeddha's leer ten dele een reactie is op de leer van de brahmanen (hindoeïsme), die gebaseerd is op een strenge ascese en op de strikte toepassing van het kastenstelsel.

10 prachtige bestemmingen in Sri Lanka