Sri Lanka

Swipe

Poya-dagen en feesten

Naast onze westerse kalender kent Sri Lanka de boeddhistische poya- of maan-kalender. Deze regelt de rustdagen volgens de vier fasen van de maan, waarbij de dag van de volle maan, de poya-dag als de belangrijkste wordt beschouwd. De dag daarvóór geldt als een halve rustdag. De dagen van nieuwe maan, eerste en laatste kwartier worden niet algemeen gevierd. Een boer op het land zal er wel rekening mee houden door op die dagen wat extra aandacht aan godsdienstige gedachten te besteden, maar op kantoren en in fabrieken gaat het werk gewoon door.

Op poya-dagen zijn uitbundig vermaak en het schenken van alcohol verboden. Zo kan men in een hotel daags tevoren eep mededeling als deze aantreffen: 'Sri Lanka is een overwegend boeddhistisch land; zijn wetten verbieden op het hele eiland gedurende de hele poya-dag de verkoop van alcohol in bars en andere openbare gelegenheden.' In de meeste hotels kunt u alcoholhoudende dranken wel op de dag vóór de poya- dag bestellen. In 1966 schafte de regering de zondag als rustdag af, maar in 1971 werd deze weer hersteld. Daarnaast bleven echter de poya-dagen als feestdag gehandhaafd. Ze worden vastgesteld door priesters en sterrenkundigen, veranderen ieder jaar naargelang de maanstanden en vallen dus telkens op een andere dag van de week. In de naam van een boeddhistisch feest staat de maanmaand vermeld, waarin het feest valt, zoals Vesak, Duruthu, Poson of Esala.

Naast de poya-dagen zijn er talrijke andere religieuze feestdagen van boeddhisten, hindoes, moslims en christenen. Vaak staat de verering van een god of godin tijdens een religieus feest centraal. Andere feesten hebben het wisselen van de seizoenen als oorsprong. Ook zijn er feesten die hun wortels hebben in de met legenden doorweven geschiedenis van Sri Lanka. De denkbeelden over goden of godinnen, over geesten, zielen, voorvaderen en het hiernamaals, worden gewoonlijk bewaard en overgeleverd in de vorm van mythen. Zij bevatten niet alleen verhalen over bovennatuurlijke wezens, maar geven ook de denkbeelden weer over goed en kwaad, over hoe het eigenlijk hoort. De mythe geeft dan ook gewoonlijk een verklaring en een rechtvaardiging van de bestaande orde in de Sri Lankaanse samenleving: de normen en de waarden, de idealen en de opvattingen over de sociale en politieke organisatie.

10 prachtige bestemmingen in Sri Lanka