Sri Lanka

Swipe

Sociale voorzieningen

Zowel in de steden als op het platteland zijn de sociale voorzieningen voor een ontwikkelingsland in het algemeen redelijk, al leven veel mensen onder de armoedegrens. Voor het armste deel van de bevolking betekent dit enige steun in het harde bestaan. Gehandicapten, chronisch zieken en slachtoffers van natuurrampen hebben recht op een kleine toelage. De staat onderhoudt bejaardentehuizen en weeshuizen.

Werkeloosheid

Bij werkloosheid in Sri Lanka krijgt men een kleine uitkering. Het werkloosheidscijfer schommelt rond de 20%; in de hoofdstad Colombo en op het schiereiland laffna ligt dit aanmerkelijk hoger. Het is dus geen wonder dat velen na het verlaten van de lagere, middelbare of hogere school moeilijk een baan kunnen vinden. De meeste afgestudeerden zijn lange tijd werkloos; na lang zoeken vinden sommigen een betrekking, zij het beneden het peil van hun opleiding en tegen een laag salaris. Het totale werkloosheidscijfer onder de jeugd schat men op 30%. De toenemende werkloosheid onder goed opgeleide jongeren leidt tot veel sociale onrust; velen verlaten Sri Lanka om elders te gaan werken.

10 prachtige bestemmingen in Sri Lanka