Suriname

Swipe

Grondstoffen

Bauxiet

Sinds jarenlang is de opbrengst uit de bauxietsector een spil van de economie. In tegenstelling tot de vele ambtenaren mogen werknemers van het bauxietbedrijf Suralco, onderdeel van het Amerikaanse Alcoa, zich gelukkig prijzen. Hun salaris bestaat, naast een sterk in waarde verminderd deel in Surinaams geld, uit een aanvulling in harde valuta. Het waardevast salarisdeel moet het salaris opkrikken tot een niveau waar men van kan leven. Bauxiet is van belang als grondstof voor de productie van aluminium. In veel plaatsen in Suriname komt bauxiet vrijwel aan de oppervlakte voor en kan daarom makkelijk worden weggegraven. Daarna wordt de grondstof afgevoerd naar de fabriek. Daar wordt met behulp van veel energie de bauxiet tot aluinaarde verwerkt. Het omsmelten tot aluminium gebeurde tot voor kort op kleine schaal in Suriname.

Tegenwoordig wordt aluminium volledig buiten Suriname vervaardigd. Daar worden dan ook de hoogste opbrengsten voor het eindproduct verkregen. In 1957 investeerde Alcoa voor zijn mijnen in Mungo en Paranam in de aanleg van een stuwdam en elektriciteitscentrale bij Brokopondo. De bewoners in dit gebied moesten plaatsmaken voor een stuwmeer. De energievoorziening levert stroom aan een aluinaardefabriek in Paranam. De Brokopondo-overeenkomst geeft Alcoa het recht op een graafconcessie voor 75 jaar en goedkope elektriciteit uit het stuwmeer. Bauxiet is goed voor 70% van de opbrengst van Suriname’s export. Echter, de prijzen voor bauxiet schommelen sterk en de afhankelijkheid van de delfstof heeft het land per saldo weinig welvaart gebracht. Maar de overheid blijft de bauxiet trouw. Intentieverklaringen met Suralco voor bauxietwinning in West-Suriname zijn reeds getekend. De uitvoering laat echter op zich wachten, mede hierdoor heeft bauxietbedrijf Billiton, die jarenlang als concurrent van Suralco in Suriname opereerde, het land de rug toegekeerd.

Olie en goud

De laatste jaren trekt de Surinaamse economie aan mede door toegenomen inkomsten uit aardoliewinning en gouddelving. De Surinaamse Staatsoliemaatschappij, in de volksmond Staatsolie, is een succesvolle onderneming met een eigen raffinaderij even buiten Paramaribo. Daarnaast verkrijgt 'Lanti', de Surinaamse overheid, aanzienlijke belastinginkomsten uit grootschalige, buitenlandse goudbedrijven met mijnen in het Brokopondo-district. Maar in het Surinaamse binnenland wemelt het ook van kleinschalige goudconcessies met illegaal opererende Braziliaanse 'garimpeiros', gouddelvers, op wie het lastig greep krijgen is.     

10 prachtige bestemmingen in Suriname