Suriname

Swipe

De slaven

Door de ontdekking van Amerika en de invoering van het plantagesysteem ontstond er in Suriname een grote behoefte aan goedkope arbeidskrachten. De indianen bleken al snel door ziekten en onbereidwilligheid ongeschikt om de plantages te bewerken. In de loop der eeuwen zouden dan ook miljoenen slaven, voornamelijk uit de westkust van Afrika, naar de nieuwe wereld gehaald worden. De slavenhandel was vooral een monopolie van de West-Indische Compagnie, maar ook particuliere handelaars legden zich toe op het, al dan niet illegaal, verhandelen van slaven. De slaven werden in Afrika door de WIC geruild tegen allerlei gebruiksvoorwerpen en via het slavendepot op Curaçao doorverkocht aan met name de Spaanse koloniën, die meer betaalden voor hun slaven dan de zuinige Hollanders.

Driehoeksreis

Er ontstond een handelsdriehoeksreis vanuit de Europese thuishaven naar Afrika om slaven in te schepen, vervolgens naar de Amerika’s waar de slaven werden verkocht en koopwaar werd ingeslagen om deze waren ten slotte terug in Holland te verhandelen. Door de slechte levensomstandigheden aan boord stierven tijdens de maandenlange reis niet alleen veel slaven, maar ook bemanningsleden. De meeste slaven van de Afrikaanse westkust waren door krijgsgevangenschap of misdaden in slavernij geraakt. Hun verschillende herkomst zorgde voor verdeeldheid; dit kwam vooral tot uiting in de verschillende stamverbanden waarin eenmaal gevluchte slaven in het oerwoud gingen wonen. De Surinaamse planters hadden in Europa een wrede reputatie. Door het ontbreken van wetten op het gebied van slavernij stond het de kolonisten vrij hun bezit naar eigen inzicht te behandelen. Een goede of een slechte meester en veldwerk of werk in huis kon het leven van een slaaf aanzienlijk bepalen. Slaven waren een kostbaar bezit; dat en de mogelijkheid van een opstand op een plantage beschermden de slaven enigszins tegen zware lijfstraffen.

Rondreizen

Groepsrondreis Suriname

Tijdens deze rondreis maak je kennis met veel verschillende kanten van Suriname. Zo fiets je langs de historische plantages in het Commewijne...

v.a. 2329.00 p.p.

10 prachtige bestemmingen in Suriname