Suriname

Swipe

Suriname nu

Suriname werd in 1975 onafhankelijk. Een onafhankelijkheid die ontstaan is op verzoek van progressief Nederland, meer dan van de Surinaamse bevolking zelf. Nederland heeft in Suriname, na ruim 300 jaar koloniale overheersing, meer sporen achtergelaten dan in de ex-kolonie Indonesië. Het kolonialisme speelt zich niet alleen in het verleden af. Het land dat zonder inmenging van Nederland nooit in de huidige bevolkingssamenstelling had bestaan, werd lange tijd min of meer geregeerd vanuit het voormalige moederland door de mate waarin de ontwikkelingsgelden binnenstroomden. De uittocht van Surinamers naar Nederland en het daarmee gepaard gaande verlies aan hoger opgeleiden, is nog steeds actueel. De aanvragen bij de Nederlandse ambassade voor een visum tot verblijf stapelen zich op. Van alle Surinamers woont 40% in Nederland. Vroeger ging men vooral om studieredenen, maar vanaf 1975 ontvluchtten kansloze Surinamers de werkloosheid en onzekerheid, en later het militaire regime.

Surinamers in Nederland

De meeste Surinaamse immigranten in Nederland concentreerden zich in de overvolle Randstad, hoewel de woon- en werksituatie daar weinig ruimte toe lieten. Bekend is de reputatie van de Amsterdamse buitenwijk Bijlmermeer, ook wel schamper het grootste meer van Suriname genoemd, waar men relatief gemakkelijk aan een woning kon komen. Hoewel Surinamers, met name de creolen, met minder taalproblemen kampen dan andere immigranten is de integratie niet feilloos. Voor veel Surinamers zijn de verwachtingen tegengevallen. De illusie van paradijselijk Nederland wordt slechts voor achtergebleven familie in Suriname in stand gehouden. In Nederland is men allochtoon, een term waar men in Suriname nog nooit van had gehoord.

Inflatie

Opeenvolgende Surinaamse regeringen kampen met een eeuwig tekort aan deviezen, te wijten aan tegenvallende bauxietinkomsten, geringe export, groeiende overheidsuitgaven aan het forse ambtenarenapparaat, en recent de uitputting van de verdragsmiddelen, de gouden handdruk van Nederland aan Suriname bij de onafhankelijkheid. Door de jaren heen is de inflatie explosief gestegen. Kort na het aantreden van de regering-Bouterse in 2010 stegen de valutakoersen naar astronomische hoogten. Suriname kent een importeconomie waarbij euro’s en dollars essentieel zijn voor de aankoop van buitenlandse producten. Veel handelaren herinnerden zich waarschijnlijk de valutaschaarste ten tijde van de militaire periode onder toenmalig legerleider Bouterse, en zij vingen aan met het hamsteren van buitenlands geld. De rust op de valutamarkt is redelijk teruggekeerd. Maar het inflatiecijfer in de eerste helft van de regeerperiode-Bouterse bedroeg circa 20% .

Het is een feit dat Suriname en Nederland door de verdeling van de Surinaamse bevolking over beide landen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit maakt dat Suriname soms meer deel uitmaakt van de Nederlandse binnenlandse politiek dan van de buitenlandse.

10 prachtige bestemmingen in Suriname