Suriname

Swipe

Wapen

Het wapen van Suriname drukt verleden, heden en toekomst uit. Twee indianen met hoofdtooi en lendendoek leunen losjes op een wapenschild. De schilddragers staan op de wapenspreuk Justitia, Pietas, Fides (Gerechtigheid, Barmhartigheid en Trouw). De linkerkant van het schild toont een zeilschip waarmee de slaven uit Afrika werden aangevoerd. De koningspalm aan de rechterkant symboliseert het huidige vruchtbare Suriname. In het midden is een ruit en herinnert met haar vier punten aan de windhoeken van waaruit de Surinaamse bevolking is samengekomen. De ster symboliseert hoop en verwachting voor de toekomst.

10 prachtige bestemmingen in Suriname