Tanzania

Swipe

Taal

De officiële taal van Tanzania is het (Ki)Swahili. Het maakt de communicatie tussen de volkeren eenvoudig en het wordt gesproken en onderwezen bij het lager onderwijs. Swahili is een vermenging van de oorspronkelijke Bantoetalen en sterk door het Arabisch beïnvloed. Men spreekt dan ook van een lingua franca of mengtaal.

De eerste teksten in Swahili zagen reeds in de 18e eeuw het licht. Later is de taal vervolmaakt en tegenwoordig bestaat er een instituut dat zich speciaal met de ontwikkeling van de taal bezighoudt en zorgt voor de zuiverheid ervan. Het Institute of Kiswahili and Foreign Languages is op Zanzibar gevestigd. Aan het instituut studeren velen die zich beroepsmatig met de taal bezighouden uit alle landen waar Swahili gesproken wordt.

Echter, het Engels is wijdverbreid en het wordt gesproken bij het middelbaar en hoger onderwijs, in het parlement en bij officiële gelegenheden. Het is de handelstaal en het wordt gebruikt bij correspondentie. Aan de kust, in de grotere steden en op plaatsen waar veel toeristen komen kunt u dan ook zonder problemen met Engels terecht.

Behalve Swahili en Engels worden er nog tientallen andere talen gesproken. Dat wordt veroorzaakt doordat de vele volkeren waaruit de Tanzaniaanse bevolking is opgebouwd hun eigen taal en identiteit proberen te behouden. De belangrijkste taal voor een bepaald volk is dan ook de taal van het volk waartoe men behoort.

10 prachtige bestemmingen in Tanzania