Tsjechië

Swipe

Een geschiedkundig plaatje

Lang voordat de Premysliden in beeld kwamen, werd het land door Keltische stammen bewoond. De Romeinen noemden het land Bohemum, naar de Keltische stam van de Bojen. Nadat zij vertrokken waren vestigden zich in de vijfde eeuw Slavische stammen in de streek. In de zevende eeuw sloten de stammen zich aaneen onder leiding van de Frankische koopman Samo, om verzet te kunnen bieden tegen de Avaren, een agressief Mongools nomadenvolk. Uit dit verbond ontstond twee eeuwen later het Groot Moravische Rijk, onder leiding van de twee dominerende volken, de Tsjechen en de Slowaken.

Onder Rastislav (846-870) kwamen de Griekse missionarissen Cyrillus en Methodius uit Byzantium naar de vallei van de Morava om het christendom te prediken. Zij vonden een gewillig oor omdat zij in de taal van het volk, het Slavisch predikten. Tijdens de regeerperiode van Ratislavs opvolger Svatopluk (870-894) omvatte het Groot Moravische Rijk Tsjechië, Slowakije en delen van Saksen, Silezië en Hongarije. Het bestuurlijke centrum lag in Moravië. Na de dood van Svatopluk viel het rijk uiteen. Invallen van de Magyaren (Hongaren) waren hier mede de oorzaak van.

10 prachtige bestemmingen in Tsjechië