Uganda

Swipe

Bevolking

Samenstelling en groei

Er wonen bijna 40 miljoen mensen in Uganda (2017). Dat betekent dat het gemiddelde aantal inwoners per km2, het water niet meegerekend, ongeveer 138 bedraagt. De bevolkingsaanwas is sinds 2014 redelijk stabiel, namelijk 3,2% per jaar.

Het aantal volkeren in Uganda bedraagt 36, er worden, naast het Engels en (Ki)Swahili, evenzovele talen gesproken. In tegenstelling tot Tanzania, waar de volkeren zichzelf hardnekkig ‘stammen’ blijven noemen, zijn de volkeren van Uganda er trots op een ‘volk’ te zijn. Het gevoel van nationalisme waarin wordt opgeroepen als gezamenlijke stammen één Ugandees volk te zijn, wordt hier kennelijk minder verstaan.

De belangrijkste volkeren, hun achtergronden en cultuur, worden elders meer gedetailleerd beschreven. Het grootste volk wordt gevormd door de Baganda’s, behorend tot de Bantoes. Een Bantoevolk is gemakkelijk aan zijn naam herkenbaar: ze beginnen allemaal met Ba… Bantoes bevolken ruim de (zuidelijke) helft van Uganda. Verder is er een aantal Nilotische volkeren, ze wonen in noordelijk Uganda. Ten slotte is er nog een viertal volkeren afkomstig uit Zuid-Soedan, de zogenaamde Madi-Moru volkeren. Zij bevolken het uiterste noordwesten van Uganda. Een hele kleine minderheid wordt gevormd door pygmeeën, ze worden echter door veel toeristen bezocht.

 

Enkele cijfers met betrekking tot de bevolking (2017):

– totale bevolking bijna 40 miljoen;

– gemiddeld aantal inwoners per km² 158;

– de verwachte jaarlijkse aanwas bedraagt 3,2%;

– een vrouw krijgt gemiddeld 5,7 kinderen;

– geboorten per jaar per 1000 inwoners 42,9;

– sterfte per jaar per 1000 geboortes 43;

- de levensverwachting bij de geboorte is 55,9 jaar voor vrouwen en 54,4 jaar voor mannen;

- 2,6% van de bevolking bereikt een leeftijd van 55-64 jaar en

– slechts 2,0% van de bevolking is 65 jaar of ouder.

Er is veel gedaan om de vrouwen een grotere economische en politieke invloed te laten hebben. Tot nu toe slaagt men daar nauwelijks in, de meeste mannen zijn daar nog sterk op tegen. Het aantal vrouwen ouder dan 15 jaar dat kan lezen en schrijven is dan ook aanmerkelijk lager dan het aantal mannen vanaf die leeftijd: 64,6 tegen 82,6%. Een vrouw is doorgaans zwanger in de periode dat ze ook op andere terreinen een daadwerkelijke positieve bijdrage zou kunnen leveren. Slechts 5% van de vrouwen doet iets aan geboorteregulatie. Behalve het verrichten van haar traditionele taken, heeft bijna 67% van de volwassen vrouwelijke bevolking een baan buitenshuis om het hoofd boven water te kunnen houden.

De verdiensten in Uganda zijn laag. Ruim 17% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Hoewel de lonen de laatste jaren behoorlijk zijn gestegen, de inflatie nam daar toch een belangrijk deel van weg. Die is ook bijna niet te voorspellen, hoewel een gemiddelde altijd te noemen is. Bijvoorbeeld: de inflatie bedroeg in mei 2017 7,2%, terwijl het gemiddelde over januari van dat jaar slechts 3% bedroeg. Op lange termijn is de inflatie behoorlijk hoog: het gemiddelde over de laatste 20 jaar bedroeg 6,55%. Gelukkig werden de lonen ook hoger maar voor vele Ugandezen werd de inflatie niet bijgehouden, voor anderen, vooral voor hoger geschoolden, was het meer dan de inflatie. Een gemiddelde (fabrieks)arbeider ontving, omgerekend, 820 USD per maand. Er zijn grote verschillen: het gemiddelde inkomen over alle salarissen gerekend bedroeg namelijk 1525 USD per maand. Ook de wisselkoersen laten een grillig verloop zien, hoewel de ontwaarding van de Ush (Ugandese shilling) de laatste jaren tamelijk gelijke tred hield met de inflatie. Zo kreeg je in 2011 3092 Ush voor 1 euro, begin maart 2018 was dat opgelopen tot 4500.

 

Rondreizen

Groepsrondreis Uganda

Tijdens deze avontuurlijke rondreis door Uganda ontdekken we het groene hart van Afrika. Wie vroeger graag de verhalen van Tarzan las, moet...

v.a. 3289.00 p.p.

10 prachtige bestemmingen in Uganda