Uganda

Swipe

Overlevering en geschiedschrijving

In de loop van de 19e eeuw is men met geschiedschrijving begonnen. Datgene wat door overlevering bekend was, werd op schrift gesteld. De historie van Uganda gaat uiteraard veel verder terug. Net als die van andere landen nabij de Great Rift Valley, de Afrikaanse slenk, gaat de geschiedenis miljoenen jaren terug. Geleerden zijn het er vrijwel unaniem over eens dat de geschiedenis van de mensheid in dit gebied begon. Het is echter vrijwel onmogelijk om te achterhalen waar zich welke gebeurtenis en op welk tijdstip precies afspeelde. Duidelijk is echter dat alle volkeren trots waren op hun afkomst en verhaalden over hun voorvaderen. Om de voorouderverering in stand te kunnen houden was het noodzakelijk om op de een of andere manier iets aan het levend houden van de historie te doen.

Omdat lezen en schrijven niet tot het ontwikkelingspatroon van de volkeren behoorde, stelde men mensen aan die er zich op toelegden de geschiedenis dóór te vertellen. Als gevolg van het feit dat tradities en religies van de volkeren ver uiteenliepen en dat elk voor zich de neiging had een eigen heldenrol op te eisen, ontstonden onwaarheden en vervalsingen in de verhalen. Dankzij het vele werk en de grote inspanningen van historici en archeologen, heeft men zich toch een heel aardig beeld kunnen vormen van de Ugandese geschiedenis vanaf ongeveer het begin van de twaalfde eeuw.

Rondreizen

Groepsrondreis Uganda

Tijdens deze avontuurlijke rondreis door Uganda ontdekken we het groene hart van Afrika. Wie vroeger graag de verhalen van Tarzan las, moet...

v.a. 3289.00 p.p.

10 prachtige bestemmingen in Uganda