Zuid-Afrika

Swipe

Geschiedenis

Veelkleurige geschiedenis 

De geschiedenis van Zuid-Afrika is complex. Bevolkingsgroepen hebben hun eigen visie op het verleden; het is moeilijk hieromtrent een standpunt in te nemen dat een reflexie vormt van de waarheid.

Politiek zorgt ervoor dat geschiedenis kleurt. Comfortabel meeliftend binnen dit fenomeen is de oorzaak: geen geschreven materiaal van de Bantu-stammen die vanuit de Nigerdelta naar het zuiden van Afrika trokken.

De schrijvers van Encyclopaedia Britannica leggen dan ook nadruk op onzekerheden betreft deze migratie, waarvan zelfs de route niet is vastgesteld. Dit is de bottleneck: in de zestiende eeuw staken de Bantu-volken de Limpopo over (logischerwijs leidend tot ontmoetingen met de Trekboeren die het land binnentrokken vanuit de Kaap). Bantu's houden echter vol dat de oversteek eerder plaatsvond, waardoor hun gebied door de Trekboeren onder de voet werd gelopen.

Wie hier ook eerst was en welke rechten hij of zij daaruit ontleent in huidig Zuid-Afrika, de Khoikhoi en San jaagden hier al honderden jaren voor Christus. Althans, dat is wat de wetenschap aaneemt - er zijn namelijk geen documenten uit die tijd die dit bevestigen!

10 prachtige bestemmingen in Zuid-Afrika