Ardèche

Swipe

Bestuur, Staatsinrichting, Economie

Frankrijk is sinds 1789, toen de Franse Revolutie een eind maakte aan de feodaal georganiseerde monarchie, een democratische republiek.

De staat bestaat officieel uit 101 departementen (96 in Frankrijk en 5 in de overzeese gebiedsdelen), die alle in alfabetische volgorde een nummer hebben. Deze nummers zijn terug te vinden in de nummerborden van auto's (laatste twee cijfers) en in de postcode (eerste twee cijfers). De departementen bleken te klein om goed te kunnen functioneren en dus herverdeelde men het land in 22 regio's. Deze regio's omvatten meerdere departementen. Zo horen de departementen Ardèche (nr. 07), Rhóne (nr. 69) en Loire (nr. 42) bij de regio Rhöne-Alpes horen. Iedere regio bezit een regionaal parlement (Conseil régional) dat direct door het volk gekozen wordt. Het zal u in Frankrijk ongetwijfeld opvallen dat de promotie van de economie en dus ook van het toerisme in handen is van de regio. Toch blijkt in de praktijk dat de onderlinge concurrentie tussen buurdepartementen nog groot is. De huidige Vijfde Republiek begon in 1958 met de presidentiële ambtsaanvaarding van generaal Charles de Gaulle. Een van zijn eerste daden was om de president (en dus zichzelf) veel meer macht te geven. Vanaf dat moment benoemt de president de premier, zit hij (of zij) de ministerraad voor, tekent hij de besluiten van de regering, kan hij de Assemblée Nationale (vergelijkbaar met de Tweede Kamer) ontbinden en is hij opperbevelhebber van het leger. En niemand kan hem naar huis sturen, ook de Assemblée Nationale niet! De president wordt eenmaal in de vijf jaar (was zeven jaar!) via rechtstreekse verkiezingen gekozen. De huidige president, François Hollande, werd in 2012 gekozen en zal dus in principe in ieder geval tot 2017 in functie zijn.

De Franse volksvertegenwoordiging bestaat uit twee kamers: de Assemblée Nationale, met 577 afgevaardigden, en de Senaat, met 283 afgevaardigden. De Assemblée Nationale wordt iedere vijf jaar direct gekozen via een meerderheidskiesstelsel per kiesdistrict; de leden van de Senaat worden om de negen jaar indirect gekozen door de departementale raden.

Iedere zes jaar gaat men naar de stembus om een nieuwe departementale raad te kiezen. Deze raden kiezen op hun beurt het dagelijks bestuur van het departement, de departementale commissie. De regeringsvertegenwoordiger in een departement is de prefect. De departementen verdeelt men weer in arrondissementen, die op hun beurt weer in kantons (cantons) worden verdeeld. Ieder kanton is opgebouwd uit enkele gemeenten (communes). Aan het hoofd van een gemeente staat een burgemeester (maire), die kantoor houdt in het gemeentehuis (mairie). De bestuurlijke invloed van al deze eenheden is klein.

Economie

Het toerisme is in de Ardèche een belangrijke werkverschaffer en zorgt voor een grote toestroom van vreemde valuta. Mede dankzij het toerisme zijn de meeste inwoners relatief welvarend. In een deel van de Ardèche zijn nog steeds veel boerenbedrijven met vee. In het algemeen fokt men melkvee of schapen ten behoeve van vlees, melk en de kaasproductie. Tijdens de lente kunt u aan de bloesem zien dat men hier veel fruit teelt, waaronder appels, peren, druiven, amandelen, olijven en perziken. Daarnaast verbouwd men veel groenten. Vandaar dat er relatief veel conservenfabrieken zijn, onder andere in Annonay, Aubenas, Privas en Viviers. Verder zijn er nog enkele andere industrieen, waaronder de farmaceutische industrie, de papierindustrie en de textielindustrie.

Frankrijk > Isère > Roybon-Standplaats

Camping De Roybon

De camping ligt in het midden van Frankrijk tussen Lyon, Grenoble en Valence. Het wordt doorkruist door een rivier, in de buurt...

v.a. 108.00 p.p.

10 prachtige bestemmingen in Ardèche