Emilia-Romagna

Swipe

Landschap

De Povlakte behoort niet tot de meest interessante landschappen in Italië. De vele akkers worden slechts hier en doorsneden door rivieren en sloten. Slechts de grote boerderijen, meestal okergetint en met daken van rode dakpannen, vormen een onderbreking van het beeld van saaie vlakke akkers. Dat zij het middelpunt zijn van het echte handwerk is wel af te lezen uit de grote opslagruimtes. Aan de horizon zijn bijna altijd ook kerktorens te zijn, soms zelfs als enig overblijfsel van een vroeger nederzetting. Maïs, rijst en suikerbieten zijn naast graan de meest verbouwde gewassen.

Aan de zuidgrens van Emilia-Romagna beginnen de Apennijnen. Hier komt er dus meer variatie in het landschap, met snelstromende beekjes die uiteindelijk in de Po uitstromen. Het geboomte tegen de oplopende heuvels vertoont ook meer verscheidenheid.

10 prachtige bestemmingen in Emilia-Romagna