Formentera

Swipe

Bevolking

In de afgelopen eeuwen waren het de standsverschillen die het leven van de inwoners van de eilanden bepaalden. Rang en plaats in de maatschappij beïnvloedden het leven van de bewoners. De machtige adel, landheren, bisschoppen en kooplieden bepaalden het politieke en economische leven. Boeren en landarbeiders zaaiden en oogsten. Degenen die geen werk hadden emigreerden naar Frankrijk of naar een van de eilanden in het Caribisch gebied (Cuba) en Zuid-Amerika. Enkelen van hen kwamen tijdens de crisisjaren voor het begin van de Tweede Wereldoorlog terug, omdat er voor hen geen werk meer was in het Caribisch gebied.

Het is niet eenvoudig om een juist overzicht te geven van de aantallen inwoners die Formentera in de late Middeleeuwen had. Van de periode tot aan de 14e eeuw zijn zelfs helemaal geen betrouwbare gegevens bekend. Na die tijd kunnen we gebruikmaken van belastingboeken. In deze boeken noteerde men de morabetl, een belasting die een familie eens in de zeven jaar moest betalen. Volgens deze boeken telde het eiland Ibiza in 1329 slechts enkele duizenden inwoners. Het inwonertal daalde in 1459 dramatisch, nadat veel inwoners gestorven waren aan de gevolgen van epidemische ziekten. De economische neergang in die tijd en het gebrek aan voedsel verzwakte de bevolking waardoor epidemieën extra hard toesloegen. Vanaf 1787 is de ontwikkeling van de bevolking op de Balearen simpeler te volgen dankzij volkstellingen: in 1887 hadden Ibiza en Formentera samen 25.000 inwoners; Formentera telt op dit moment ongeveer 5000 inwoners. Op Mallorca wonen 630.000 mensenIn totaal bezoeken jaarlijks 8 miljoen toeristen de eilanden van de Balearen; onder wie 150,000 Nederlanders en 142.000 Belgen. Drievierde deel van alle vakantiegangers reist naar het eiland Mallorca; slechts een klein deel bezoekt Formentera. Bijna alle inwoners van Formentera zijn aanhangers van het rooms-katholieke geloof, al neemt ook hier de ontkerkelijking hand over hand toe. Tradities en oude gebruiken komen tot leven tijdens feesten en festivals en tijdens marktdagen en bedevaarten. Veel feesten hebben een religieuze oorsprong waarbij Maria vaak in het middelpunt van de verering staat, andere feesten vinden hun bron in wereldlijke zaken.

8 prachtige bestemmingen in Formentera