Formentera

Swipe

Feesten en festivals

Er worden op Formentera regelmatig feesten en festivals gehouden. De meeste feesten of 'fiestas' hebben een religieuze oorsprong; het zijn kerkelijke feestdagen, feesten voor beschermheiligen, feesten ter ere van Maria en andere heiligen. Vaak wordt een afbeelding van de betreffende heilige in processie rondgedragen en offert men lokale producten aan de patroonheilige. Ook zijn er feesten die hun wortels hebben in de met legenden doorweven geschiedenis van het eiland. Optochten, muziek, klederdrachten, dansen, eten en drinken zijn de trefwoorden die de meeste 'fiestas' karakteriseren. Voorts viert men op Formentera alle christelijke feestdagen, zoals Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren, Sacramentsdag, Maria-Hemelvaart, Maria-Onbevlekte-Ontvangenis en Kerstmis. Bovendien viert men op Formentera de officiële feestdagen.  

Feestdagen Formentera  

Januari

-Nieuwjaarsdag op 1 januari.

-Driekoningen en pakjesdag voor de kinderen op 5 januari.

Februari

-Eind februari en/of begin maart viert men in verscheidene plaatsen uitbundig carnaval.

Maart/april

-Semana Santa (Goede Week; processie) in de maand maart/april

April

-Dag van de Overwinning in de Burgeroorlog op 1 april.

-Op 2 april is het de feestdag van Sint-Franciscus.

- 23 april is de feestdag van Sant Jordi.

Mei

-Dag van de Arbeid op 1 mei (San José Trabador).

-Hemelvaartsdag (Ascensiön). -Pinksteren (Pentecostes).

-Op 30 mei viert men op Formentera het Fiesta de Sant Ferran (San Fernando).

Juni

-Sacramentsdag of Corpus Cristi valt in de maand juni.

-29 juni. Dag van de heilige Petrus en Paulus (San PedroySan Pablo).

Juli

-Op 25 juli viert men op het eiland Formentera het feest van Sant Jaume (San Jaime, de apostel Jakobus).

September

-21 september is de feestdag van Sant Mateu.

-29 september is de feestdag van Sant Miquel (Fiesta de SantMiquel).

Oktober

-12 oktober is de dag van de Spaanse Arbeid (Dia de la Hispanidad). Op dezelfde dag viert men op Formentera het Fiesta de la Virgen del Pilar.

November

-1 november is het Allerheiligen. -2 november is het Allerzielen.

-6 november is de feestdag van Santa Gertrudis de Fruitera.

December

-Op 3 december viert men op Formentera het Fiesta de Sant Francesc Xavier.

-6 december is de Dag van de Grondwet, een officiële feestdag.

-8 december is de dag van Maria-Onbevlekte-Ontvangenis (Maria Immaculada Conzepcion).

-25 en 26 december is het Kerstmis.

8 prachtige bestemmingen in Formentera