Fuerteventura

Swipe

Verkeer en vervoer

Verkeer Fuerteventura algemeen

Fuerteventura heeft een uitstekend onderhouden wegennet dat nog steeds wordt uitgebreid. Wegenkaarten zijn daardoor wel snel verouderd en rond Puerto del Rosario raken navigatiesystemen hopeloos in de war. Toch zul je niet snel verdwalen want de zee is altijd in de buurt.

Stoplichten zijn er nauwelijks, twee kleine stukjes ‘drukke’ snelweg zijn in een flits voorbij. De overige wegen zijn strak geasfalteerd en er rijdt weinig verkeer; heel aangenaam, welk vervoermiddel je ook kiest. In meer afgelegen delen van het eiland duiken onverharde wegen op waarvan sommige uitsluitend met een jeep berijdbaar zijn.

In steden is overal eenrichtingverkeer wat navigeren lastig maakt. Afslagen staan soms niet, onduidelijk of pas op het laatste moment aangegeven. Buiten de bebouwde kom zijn de wegen ’s? avonds niet of nauwelijks verlicht. Op smalle bergwegen is het raadzaam gebruik te maken van de claxon voor iedere bocht om tegenliggers te waarschuwen. Pas op met parkeren langs de weg, er zijn vaak diepe greppels.

Het verkeer rijdt rechts. De verkeersregels zijn vrijwel gelijk aan die op het vasteland van Spanje en de rest van Europa. Openbaar vervoer heeft altijd voorrang op het overige verkeer. Op gelijkwaardige kruisingen heeft verkeer van rechts voorrang, ook langzaam verkeer. Verkeer op rotondes krijgt voorrang van invoegend en uitvoegend verkeer. Telefoneren tijdens het rijden is verboden, tenzij volledig ‘hands free’. Veiligheidsgordels zijn verplicht, ook op de achterbank. Kinderen jonger dan twaalf jaar mogen niet voorin. Het is verboden sigarettenpeuken of andere zaken uit het autoraam te gooien.

De maximumsnelheid staat duidelijk aangegeven: binnen de bebouwde kom 40 of 50 km/uur, daarbuiten 80 of 90 km/uur, op de snelweg 100 of 110 km/uur. Boetes voor te hard rijden liggen zijn fors en moeten ter plekke betaald worden. Ook op het rijden onder invloed staan stevige boetes. Parkeren is verboden op plekken die zijn afgezet met gele lijnen. Zijn er blauwe lijnen dan moet je betalen bij een parkeerautomaat of een parkeerkaart gebruiken.

Afgezien van de ook bij ons gebruikte borden kun je nog de volgende aanwijzingen tegenkomen:

•, Aparcamiento, Parkeren

•, Ceda al Paso, Voorrang verlenen

•, Cruce peligrose, Gevaarlijke kruising

•, Peligro, Gevaar

•, Prohibido Verboden in te adelantar, halen

•, Prohibido aparcar, Verboden te , parkeren

Verkeer en vervoer

10 prachtige bestemmingen in Fuerteventura