Gran Canaria

Swipe

Verkeer en vervoer

Gran Canaria heeft een zeer goed onderhouden wegennet dat nog steeds wordt uitgebreid. Moderne snelwegen lopen van Las Palmas tot Puerto Rico in het zuiden en tot Agaete in het noorden. Deze weg en de brede wegen rond de toeristencentra zijn gemakkelijk te berijden. Wat lastiger is de rondweg van Las Palmas, daar kunnen de vele onoverzichtelijke rotondes tot verwarring leiden.

Hier en daar zijn de invoegstroken erg kort en afslagen staan soms niet of pas op het laatste moment aangegeven. In het binnenland zijn de bergwegen smal en bochtig maar vaak weer heel rustig. Het rijden op deze wegen vereist wel opperste concentratie. Op sommige stukken zit er niet meer dan een dunne vangrail tussen de auto en een peilloos diepe afgrond. Gebruik daarom je claxon op kronkelige bergweggetjes voor iedere bocht of zo vaak je denkt dat nodig is, voor eigen en andermans veiligheid.

In de meest afgelegen delen van het eiland lopen nog wat onverharde wegen waarvan sommige uitsluitend met een jeep berijdbaar zijn. Buiten Las Palmas zijn de wegen ’s? avonds niet of nauwelijks verlicht. Het is dan niet aan te raden in de bergen te rijden.

Het verkeer rijdt rechts. De verkeersregels zijn verder vrijwel gelijk aan die in de rest van Europa. Openbaar vervoer heeft altijd voorrang op het overige verkeer. Op gelijkwaardige kruisingen heeft verkeer van rechts voorrang, ook langzaam verkeer. Verkeer op rotondes krijgt voorrang van invoegend en uitvoegend verkeer.

Telefoneren tijdens het rijden is verboden, tenzij volledig ‘handsfree’. Veiligheidsgordels zijn verplicht, ook op de achterbank. Kinderen jonger dan twaalf jaar mogen niet voorin. Het is verboden sigarettenpeuken of andere zaken uit het autoraam te gooien. De maximumsnelheid staat duidelijk aangegeven: binnen de bebouwde kom 50 km, daarbuiten 80, 90 op autowegen, 100 op de snelwegen. Op de nieuwe delen van de GC-1 langs de noordkust, de GC-2 langs de oost- en zuidkust geldt een maximum van 120 km. Boetes voor te hard rijden zijn pittig en moeten ter plekke betaald worden. Ook op het rijden onder invloed staan stevige boetes. Alcoholcontroles vinden regelmatig plaats.

Parkeren is verboden op plekken die zijn afgezet met gele lijnen. Zijn er blauwe lijnen dan moet je betalen bij de dichtstbijzijnde parkeerautomaat. Afgezien van de ook bij ons gebruikte borden kun je nog de volgende aanwijzingen tegenkomen:

•, Aparcamiento, Parkeren

•, Ceda al Paso, Voorrang verlenen

•, Cruce peligrose, Gevaarlijke , , kruising

•, Peligro, Gevaar

•, Prohibido adelantar, Verboden in te , , halen

•, Prohibido aparcae, Verboden te , , parkeren

10 prachtige bestemmingen in Gran Canaria