Griekse Eilanden

Swipe

Bevolking

Griekenland telt iets meer dan 10,6 miljoen inwoners. Ongeveer de helft hiervan woont in de grote steden op het vaste land Athene, Piraeus, Thessaloniki en Patras. De eilanden tellen in totaal zo’n anderhalf miljoen inwoners. Kreta is met ruim 600.000 mensen het dichtst bevolkt. De Egeïsche eilanden hebben iets meer dan 500.000 inwoners en op de Ionische eilanden wonen meer dan 200.000 mensen.

In Griekenland wonen voornamelijk etnische Grieken (90%). Er is alleen een kleine Islamitische minderheid in Thracië te vinden. Ruim vier miljoen Grieken wonen als emigrant in het buitenland. Die emigratiegolf kwam rond 1900 op gang. Vooral vanwege de armoede, maar ook door het grote aantal oorlogen besloten velen de sprong te wagen. Hele dorpen en soms ook hele eilanden trokken weg naar het buitenland, met name naar de Verenigde Staten, Australië en Zuid-Afrika. In de jaren zestig vertrokken veel Grieken als gastarbeiders naar landen in Europa. Vooral in Duitsland en Zweden vestigden zich veel Grieken. Ook in Nederland en België is er een bescheiden Griekse gemeenschap. De band met het moederland is ook voor de geëmigreerde Grieken zeer groot. Men bezoekt Griekenland vaak en dikwijls keert men er naar terug als men de pensioensgerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Oosteuropese migranten

De laatste jaren heeft Griekenland te kampen met een groeiend aantal vluchtelingen. Vooral op het meest zuidelijk gelegen eiland Kreta spoelen meer dan eens boten met vluchtelingen aan. Ook de dichtbij de Turkse kust gelegen eilanden, zoals Kos, Samos, Chios en Lesbos hebben te kampen met bootvluchtelingen uit onder meer Syrië (die de oorlog met IS ontvluchten), Irak, Iran, Eritrea, Koerdistan, Pakistan en Afghanistan. Ook wordt het land overspoeld met (illegale) migranten uit Oost-Europa. Naar schatting loopt hun aantal tegen het miljoen. Met name Albanezen steken de grens over om hun geluk in Griekenland te beproeven. Ook veel Russen, ex-Joegoslaven, Roemenen en Bulgaren zoeken hun heil in Griekenland. Deze mensen werken vaak als seizoensarbeiders in de landbouw en bij de olijvenpluk. Ze worden slecht betaald, hebben nauwelijks of geen sociale rechten en moeten lange dagen maken.

Ook in de bouw en in de toeristische sector bewijzen ze hun diensten. Op de eilanden worden veel 'rotklusjes' vervuld door Oost-Europese migranten. U zult merken dat veel schoonmakers in hotels en appartementen, keukenhulpen in restaurants en vaak ook de mensen die u bedienen niet van Griekse afkomst zijn.

10 prachtige bestemmingen in Griekse Eilanden