Griekse Eilanden

Swipe

Het Byzantijnse rijk

Na Alexanders dood viel zijn rijk snel uiteen en kwam Griekenland vier eeuwen lang onder Romeins bewind. In 330 n.Chr. verplaatste de Romeinse keizer Constantijn zijn hof van Rome naar Byzantium, dat hij heel bescheiden Constantinopel doopte. In 395 werd het Romeinse rijk verdeeld in een West- en een Oost-Romeins oftewel Byzantijnse rijk. Griekenland werd onderdeel van laatstgenoemde, maar werd een vrij onbeduidende provincie. Constantinopel was ‘the place to be'. De Romeinen waren overigens wel dol op de Griekse kunst. Op het eiland Delos bijvoorbeeld, maakten kunstenaars zeer waarheidsgetrouwe bustes van hun rijke Romeinse opdrachtgevers.

De Byzantijnse periode duurde van 330 v.Chr. tot 1200 n.Chr. Griekenland had in deze lange periode veel last van vijandelijke invallen en de eilanden werden geregeld door zeerovers geplunderd en getroffen door epidemieën. Na de elfde eeuw kwam er een cultureel herstel.

Inmiddels had het christelijke geloof zich stevig genesteld in het Byzantijnse Rijk. In 1045 scheidde de orthodoxe kerk zich af van de kerk van Rome: het Grote Schisma. De kunst stond dan ook voortaan in dienst van het geloof.

In de Grieks-orthodoxe religie mogen geen beelden van heiligen gemaakt worden, maar mogen ze wel op een plat vlak worden afgebeeld. Daarom werden mozaïeken, iconen en fresco’s heel belangrijk. Talloze kerken en kloosters stammen in Griekenland uit de Byzantijnse periode, waarvan ronde constructies, koepeldaken, dikke muren, gewelven en boogramen de kenmerken zijn. Ook op de eilanden zijn legio schitterende voorbeelden hiervan te zien.

10 prachtige bestemmingen in Griekse Eilanden