Griekse Eilanden

Swipe

Kunst en cultuur

Het oude Griekenland kent een erg rijke kunstgeschiedenis die net als de gewone geschiedenis te veelomvattend is om helemaal te behandelen. Grof genomen valt de klassieke kunstgeschiedenis te verdelen in vier periodes: de Geometrische, de Archaïsche, de Klassieke en de Hellenistische. Daarvoor zijn ook de Minoïsche, Myceense en Cycladische culturen van belang. De laatste periode die behandeld wordt, is de Byzantijnse tijd waarin de kunst geheel in het teken stond van de religie. De tijd na 1200 wordt vaak aangeduid met de ‘duistere periode'. Dat betekent natuurlijk niet dat er niets op kunstzinnig gebied gebeurde, maar dit stukje tekst beperkt zich tot de kunstvormen uit de klassieke periode die voor velen dé reden zijn om Griekenland te bezoeken. Wederom wordt een poging om een en ander goed mogelijk samen te vatten. Het accent ligt hierbij uiteraard op de Griekse eilanden. Verderop in dit hoofdstuk kunt u ook nog een en ander lezen over de cultuur in het moderne Griekenland.

10 prachtige bestemmingen in Griekse Eilanden