Griekse Eilanden

Swipe

Het Griekse Alfabet

Kleine letter, hoofdletter, naam, uitspraak

a, ?, alfa, a als in paal

ß, ?, wita, tussen v en w in

?, G, gamma, g, voor e en i j

d, ?, dhelta, Engelse th (zacht)

e, ?, epsilon, e als in pet

?, ?, zita, z

?, ?, ita, i als in niet

?, T, thita, Engelse th (hard)

?, ?, jota, i als in niet

?, ?, kappa, k, voor i en j kj

?, ?, lambdha, l

µ, ?, mi, m

?, ?, ni, n

?, ?, xi, x

?, ?, omikron, o als in pot

p, ?, pi, p

?, ?ro, rollende r

s, S, sigma, scherpe s tussen klinkers, z voor medeklinkers

?, S, sigma, s op het einde van woord

t, ?, tav, t

?, ?, ipsilon, i als in niet

f, F, fi, f

?, ?, chi, ch

?, ?, psi, ps

?, O, omega, o als in pot

Dubbelklinkers:

a? = è, e? en ?? = i en ?? = oe, a? = av, e? = ev

Leestekens:

Idem als bij ons, alleen het Griekse vraagteken is ;

N.B. Er is geen verschil tussen lange en korte klanken bijv. ? en ? = o als in pot

10 prachtige bestemmingen in Griekse Eilanden