Ibiza

Swipe

Dierenwereld

Volgens de overlevering stamt de typische hazewindhond van Ibiza, de Podenco ibicenco, af van het ras dat men in de basreliëfs van het Egypte van de farao's tegenkomt. Het verhaal gaat dat Cleopatra tijdens haar reis naar Rome op Ibiza aanlegde. Toen ze verder reisde liet ze enkele van haar honden op het eiland achter. Wat er ook van waar moge zijn, zeker is dat dit hondenras al lang op het eiland voorkomt. Deze honden werden vroeger vooral voor de konijnenjacht gebruikt.

Vogelsoorten 

De soortenrijkdom van de dierenwereld is op Ibiza echter kleiner dan die van de plantenwereld. Toch heeft een aantal zeldzame vogelsoorten hun thuis op dit fraaie eiland, waaronder enkele roofvogelsoorten die op de onbewoonde eilandjes voor de kust nestelen, waaronder valken, haviken, uilen en wouwen. De bekendste roofvogel van Ibiza is de Eleonore-valk. Andere voorkomende vogelsoorten zijn onder meer meeuwen, torenvalken, gekuifde aalscholvers, ijsvogels, nachtegalen, roodborstjes, zanglijsters, houtduiven, meerkoeten, futen, oeverlopers, tureluurs, grutto's, reigers, boekvinken, distelvinken, groenvinken, vlasvinken, bijeneters, zangvogels, hopvogels, rode patrijzen, klauwieren, vliegenvangers, steltkluiten en enkele flamingo's die met name tussen half april en eind mei het eiland bezoeken. Als het in Noord-Europa kouder wordt verzamelen 200 verschillende vogelsoorten zich in en rondom de zoutpannen van de eilanden om daar te overwinteren. 

Hagedissoorten 

Op Ibiza leven ongeveer 30 ongevaarlijke hagedissoorten; bekend zijn de luidruchtige gekko's en de groene Lagarija Balear die veel op de kleinere eilanden voorkomen. De hagedissen worden beschermd omdat ze insecten eten die voor de landbouw schadelijk zijn. 

Zoogdieren 

Tot de (wilde) zoogdiersoorten behoren onder andere konijnen, hazen, groene padden en kikkers, wezels, stekelvarkens, schildpadden, relmuizen en talrijke soorten insecten. Op veel plaatsen vliegen bij het ondergaan van de zon vleermuizen in het rond. Ze worden door de plaatselijke bevolking rates pinyades genoemd.

Vissoorten

De zee rondom het eiland wordt bevolkt door onder meer makrelen, sardientjes en niet minder dan 216 andere vissoorten. 98 soorten sponsdieren en 69 variëteiten schelp- en schaaldieren houden hen onder water gezelschap. Een bekende waterbewoner is de intelligente dolfijn. De wateren rondom de Balearen worden bevolkt door drie soorten dolfijnen, waaronder de gestreepte dolfijn. Dat ook de veelvoorkomende inktvis een hoge intelligentie heeft is vaak minder bekend.

10 prachtige bestemmingen in Ibiza