Lanzarote

Swipe

Natuur- en milieubescherming

Op Lanzarote zijn 13 beschermde natuurgebieden, beschermde landschappen en een aantal gebiedjes aangewezen voor weten-schappelijk onderzoek, samen goed voor 41% van het landoppervlak.

Het belangrijkste, grootste en bekendste natuurgebied is Timanfaya Nationaal Park. Ook alle eilanden van de Chinijo-archipel en het Famara-massief genieten bescherming. Famara herbergt de grootste variëteit aan endemische planten terwijl de eilandjes een belangrijk marine-ecosysteem vormen met broedplaatsen voor talloze vogels en vissen. De zee rond deze eilandjes is gedeeltelijk gevrijwaard voor visvangst.

Het is mooi, al die bescherming, maar bedreigingen liggen op de loer. Een paar reptielensoorten, sommige walvissen en alle zee-schildpadden worden met uitsterven bedreigd. Ook de endemische planten liggen onder vuur omdat ze zo gevoelig zijn voor hun omgeving. Dankzij het ontbreken van industrie op Lanzarote hebben ze het lang kunnen uithouden maar er wordt geknabbeld aan het leefgebied van deze soorten, door de aanleg van nieuwe wegen, woningbouw, lozing van afvalwater in zee en zandafgravingen.

Milieubeschermers op Lanzarote vinden dat de overheid te veel geld steekt in wegenbouw. Zij maken zich sterk voor uitbreiding van het openbaar vervoer en betere bescherming van landbouwgebieden en stadsgezichten.

Ecologistas en accion www.ecologistasenaccion.org is de overkoepelende organisatie van de milieubeweging op de Canarische Eilanden. Ook op www.benmagec.org en www.canariasporunacostaviva.org is meer te lezen over natuurbescherming op de eilanden.

10 prachtige bestemmingen in Lanzarote