Mallorca

Swipe

Watergebruik

Het watergebruik op Mallorca stijgt nog steeds, maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld Ibiza en Formentera kent het eiland nog geen tekort aan water. Het meeste water verbruikt men in de landbouw, ruim 75%. De bevolking consumeert 20% en gemiddeld zo'n 5% van al het water maken de toeristen op.

 

Onder het eiland Mallorca bevinden zich grondwatervoorraden (aquifers); zij hebben hun bestaan te danken aan regenwater. Dit water dringt door de Poreuze kalkstenen bodem en stroomt naar bepaalde plekken toe dankzij de aanwezigheid van ondoorlatende steenlagen in de onderbond. Met windmolens en pompen tapt men het water af van de grondwatervoorraden. Een belangrijke grondwatervoorraad ligt onder het natuurpark S'Albufera; sinds de jaren negentig van de vorige eeuw pompt men hier water naar boven. Het bijzondere van de windmolens is dat zij oorspronkelijk gebruikt werden om de vele moerassen op de vlakte droog te malen. Toen dit karwei geklaard was, ontstonden er op Mallorca vruchtbare bodems. De nieuw geplante landbouwproducten hadden echter op hun beurt water nodig, met als gevolg dat dezelfde molens vervolgens gebruikt werden om water op te pompen ten behoeve van de irrigatie. Tegelijkertijd maalde men in de molens het graan. Verder sloeg men al eeuwen geleden voor de watervoorziening diepe waterputten in de bodem; vandaar dat er op veel patio's van kloosters en landhuizen op Mallorca nog oude waterputten staan.

[[wysiwyg_imageupload:59:]]Toen er in de jaren zestig een tekort aan water op Mallorca dreigde legde men twee waterreservoirs aan in het Tramuntana-gebergte: Cúber en Gorge Blau. Hier verzamelt men regenwater dat in de bergen valt. In navolging van Ibiza en Formentera is men in de omgeving van Palma begonnen met de bouw van een ontziltingsinstallatie, waar men drinkwater uit zeewater gaat halen.

Dat neemt echter niet weg dat water op Mallorca een schaars product is waar u in uw hotel of appartement voorzichtig mee dient om te springen.

10 prachtige bestemmingen in Mallorca