Mallorca

Swipe

Natuur

Planten

Op het eiland Mallorca leeft een grote verscheidenheid aan planten- en diersoorten. Vandaar dat men besloot om delen van het eiland Mallorca te beschermen. Er zijn op het eiland Mallorca niet minder dan 42 beschermde gebieden, waaronder vier natuurreservaten: S'AlbuferaCala Mondragó, het eiland Sa Dragonera en de Serra de Na Burguesa. In totaal valt 34% van het eiland Mallorca onder een natuurbeschermingswet. Direct ten zuidoosten van Mallorca ligt het nationale park Cabrera, een groep van 19 eilandjes met een uniek landschap, een bijzondere vegetatie en een grote rijkdom aan vogelsoorten. Het bijzondere van Mallorca is dat u op een betrekkelijk klein gebied zoveel verschillende landschappen ziet, die alle een eigen kenmerkende vegetatie bezitten. De duinen, gebieden met zoetwaterbekkens, rots- en klifkusten, bergen en rotspunten, steeneikbossen, de garigue (heuvels met struikgewas), en velden en bermen bezitten een unieke vegetatie met een daarbij horende dierenwereld. De soortenrijkdom wordt vergroot door het reliëf op het eiland Mallorca. De meeste in het wild groeiende bloemen hebben een beschermde status: men wordt verzocht ze niet te plukken.

 

Het Botanicactus in het zuidoosten van het eiland Mallorca (tussen Santanyí en Ses Salines) bezit de grootste verzameling cacteeën van Europa. In deze aantrekkelijke botanische tuin groeien cactussoorten uit de gehele wereld. De grootste vijanden van de Mallorcaanse natuur zijn de vele branden. In de afgelopen 25 jaar zijn al 32.000 ha gebied met vegetatie verbrand, waaronder 14.000 ha bos. In totaal waren er ruim 2500 branden op Mallorca, dat wil zeggen bijna 90 branden per jaar! 560 van deze branden waren opzettelijk aangestoken. 608 branden ontstonden onder meer door onvoorzichtigheid bij het afbranden van akkers, het achteloos wegwerpen van sigarettenpeuken en uit de hand gelopen picknicks en barbecues. Verder sloeg 26 keer de bliksem in. Hoe de andere branden ontstonden weet men niet. Het is dus van het allergrootste belang dat u op het droge Mallorca zeer voorzichtig met vuur omspringt! Te veel natuurgebied op Mallorca gaat verloren door roekeloosheid en onachtzaamheid.

 

Rots- en klifkusten

Op de kliffen en rotsen langs de kust van Mallorca overleven alleen planten die de harde zeewind en het vele zout kunnen weerstaan. Het uitdrogende effect van wind en zout is groot, met als gevolg dat deze planten vaak laag bij de grond groeien, kleine en vlezige blaadjes hebben en incidenteel behaard zijn. Vele zijn sterk aromatisch en worden door de plaatselijke bevolking gebruikt als medicijn en als geurige specerijen, voorbeelden zijn bergkamille (geel), dwergheesters, klaprozen en zeekraal. Langs de kust van Mallorca groeien veel tamarinden, bomen met bruinrode bloemen en lange, met moes en zaden gevulde peulen.

 

Duinen

In de duinen van Mallorca leven plantensoorten die goed opgewassen zijn tegen wind en zout. Het zand kan moeilijk water vasthouden, met als gevolg dat de meeste planten diep wortelen om aan vocht te komen. Dankzij deze diepwortelende planten wordt het duinzand niet weggeblazen door de wind. Bekend is de helmplant (duingras), maar u kunt in de duinen ook narcissen, distels, winden (slingerplanten met klokvormige bloemen), jeneverbesstruiken en rupsklaver vinden.

 

Zoetwaterbekkens

Hoewel zoet water schaars is op Mallorca, zijn er toch enkele delta's met zoetwaterbekkens; zij liggen aan de mondingen van torrents. Veel van de planten die hier groeien zijn uniek en komen alleen op de Balearen voor. Een bekend zoetwaterbekken ligt in het natuurreservaat S'Albufera. Verder vindt u op Mallorca gelijksoortige planten in de nabijheid van bronnen en incidenteel bij waterputten. Voorbeelden zijn rietvelden, winden, moerasplanten, kruipend vijfvingerkruid, maagdenpalm en varens. Op enkele plekken wortelen iepen en tamarinden.

 

Bergen en rotspunten

Op bergen en steile rotspunten vindt u plantensoorten die zich aangepast hebben aan de immer waaiende wind. Zij vallen op door hun aërodynamische uiterlijk, met name halfronde vormen komen veel voor. Andere planten beschermen zich met doornen tegen plantenetende dieren. De planten die tegen de hellingen groeien zien er in het algemeen anders uit; zij hebben grotere bladeren en kleurrijke bloemen. Veel van de plantensoorten in de bergen van Mallorca zijn inheems voor de Balearen. Tot de bekendere plantensoorten horen johannesbloemen en wikke, wilde violen en wilde krokussen, nieskruid en klein vingerhoedskruid.

 

Steeneikbossen

In het verleden bedekten uitgestrekte steeneikbossen het eiland Mallorca. Deze bossen kunt u nog op het eiland bezichtigen. Meer informatie vindt u hier

 

De garigue

Op veel plekken waar men op Mallorca steeneiken kapte, ontstond een vegetatie met struikgewas. Op Mallorca noemt men een dergelijk flora de 'garigue'. Deze flora kunt u nog op het eiland Mallorca bezichtigen. Meer informatie vindt u hier.

 

Velden en bermen

In velden en wegbermen staan bloemen en planten die zich gemakkelijk voortplanten. Vandaar dat in het voorjaar de velden en bermen van Mallorca vol staan met bloeiende klaprozen, gladiolen, madeliefjes, papavers, zeekraal, bernagie en klaver. Deze bloemen en planten zijn de boeren een doorn in het oog en worden veelvuldig als 'onkruid' bestreden. Gelukkiger zijn de boeren met de olijfbomen, vijgenbomen en amandelbomen die op de velden groeien.

Dieren

De soortenrijkdom van de dierenwereld is op Mallorca kleiner dan die van de plantenwereld.

Vogelsoorten

Toch heeft een aantal zeldzame vogelsoorten hun thuis op dit fraaie eiland, waaronder de zwarte gier die een vleugelbreedte van 3 meter heeft. Hij heeft zijn thuis in de bergen. De zwarte gier heeft op het eiland Mallorca gezelschap van andere roofvogelsoorten, waaronder valken, haviken, uilen, wouwen, visarenden en andere soorten adelaars.

Andere voorkomende vogelsoorten op Mallorca zijn onder meer meeuwen, torenvalken, gekuifde aalscholvers, ijsvogels, nachtegalen, roodborstjes, zanglijsters, houtduiven, meerkoeten, futen, oeverlopers, tureluurs, grutto's, reigers, boekvinken, distelvinken, groenvinken, vlasvinken, bijeneters, raven, zangvogels, hopvogels, rode patrijzen, klauwieren, vliegenvangers, steltkluiten en enkele flamingo's.

Hagedissen

Op Mallorca leven talrijke ongevaarlijke hagedissoorten; bekend zijn de luidruchtige gekko's en de groene Lagarija balear die veel op de eilanden Sa Dragonera, Cabrera, Malgrat en El Toro voorkomen. Het eiland Sa Dragonera is zelfs naar dit 'draakje' vernoemd. De hagedissen worden beschermd omdat ze insecten eten die voor de landbouw schadelijk zijn.

Slangen en schorpioenen

Slangen en schorpioenen komen ook op de eilanden voor. Sommige slangen kunnen wel zo'n 1,5 m lang worden. Maakt u zich echter geen zorgen: geen van de vier slangensoorten is giftig of gevaarlijk voor de mens. Ook de (soms pijnlijke) steek van de relatief kleine schorpioen die op Mallorca leeft, levert geen gevaar voor de mens op.

Zoogdieren

Tot de zoogdiersoorten op Mallorca behoren onder andere konijnen, hazen, groene padden en kikkers, wezels, sabeldieren, stekelvarkens, schildpadden, relmuizen en talrijke soorten insecten. In de bergen klimmen wilde geiten tegen de rotswanden. De genetkatten zult u zelden waarnemen, omdat zij overdag schuilen in holen of holle bomen. Pas als het donker is komen zij te voorschijn om jacht te maken op vogels en kleine zoogdieren. in het centrum van het eiland Mallorca walen herders met schaapskudden over de velden. Op veel plaatsen vliegen bij het ondergaan van de zon vleermuizen in het rond. Ze worden door de plaatselijke bevolking rates Pinyades genoemd.

Vissoorten

De zee rondom het eiland Mallorca wordt bevolkt door onder meer makrelen, sardientjes en niet minder dan 216 andere vissoorten. 98 soorten sponsdieren en 69 variëteiten schelp- en schaaldieren houden hen onderwater gezelschap. Een bekende waterbewoner is de intelligente dolfijn. De beschermde wateren rondom het eiland Cabrera worden bevolkt door drie soorten dolfijnen, waaronder de gestreepte dolfijn. Dat ook de veelvoorkomende inktvis een hoge intelligentie heeft is vaak minder bekend. In de zoetwaterbekkens langs de kust, zoals in Albufera, zwemmen poon, goudmakrelen, zeebaarzen en andere vissoorten.

Aquarium

Vanuit Magaluf (Nemo Centre) vertrekt enkele malen per dag een onderzeeboot voor een onderzee-excursie. In Porto Cristo (dicht bij de Drac- grot) kunt u het grootste aquarium van Mallorca vinden (Palma Aquarium; geopend: apr.-okt. dgls. 9.30-17.00 uur, het ticketoffice sluit anderhalf uur eerder; nov.-mrt dgls. 11.00-15.00 uur). Aan de Costa d'en Blanes (Calvia) worden in Marineland dagelijks dolfijnen- en zeeleeuwenshows opgevoerd (geopend: apr.-sept. dgls. 10.00-18.30 uur, het ticketoffice sluit twee uur eerder; okt.-mrt. dgls. 10.00 - 16.00 uur; gesloten: 18 nov.-25 dec.).

10 prachtige bestemmingen in Mallorca