Oost-Canada

Swipe

Immigratie

Een groot deel van de Canadese bevolking bestaat uit immigranten. Uit volkstellingen is gebleken dat ongeveer een derde niet rechtstreeks afstamt van wat ‘de Canadezen’ wordt genoemd, de Britten, Schotten, Ieren en Fransen die het land na de oorspronkelijke bewoners hebben opgebouwd. De overheid probeert actief mensen te interesseren naar Canada te komen. Ieder jaar zetten ruim 200.000 mensen die stap. Dat is inclusief zo’n vijftien- tot twintigduizend vluchtelingen. Veel immigranten komen uit Europa. Een groeiend aantal is afkomstig uit Aziatische, Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse landen. Er zijn al meer dan een miljoen Chinezen.

Nederlanders en Belgen

Vanuit Nederland en België emigreren ieder jaar nog maar enkele honderden mensen naar Canada. Dat is wel eens anders geweest. Begin twintigste eeuw en in de jaren direct na de Tweede Wereldoorlog gingen er jaarlijks tienduizenden. Er woont momenteel bijna een miljoen mensen in Canada die zeggen van Nederlandse afkomst te zijn.

Overigens was het in de eerste helft van de twintigste eeuw een stuk makkelijker naar Canada te emigreren dan tegenwoordig. Een deel van de overtocht per boot werd door de Nederlandse, Belgische en/of Canadese regering betaald evenals een korte periode onderdak en levensonderhoud. Per persoon mocht je echter niet meer meenemen dan één kist van maximaal een kubieke meter met persoonlijke bezittingen. Andere vereisten waren er niet of nauwelijks.

Visum

Die financiële regelingen bestaan niet meer en emigreren is tegenwoordig niet echt goedkoop. Je moet nu bijvoorbeeld zelf de kosten dragen van een medische keuring. De overtocht moet je zelf betalen en zelfs voor het aanvragen van een immigratie-vergunning met visum moet je betalen. Vaak moet je daarvoor persoonlijk verschijnen op de immigratie-afdeling van de Canadese ambassade. Bovendien moet je over voldoende financiële middelen beschikken om enige tijd na aankomst in je eigen onderhoud te kunnen voorzien. 

Tegenwoordig moet je aan strenge voorwaarden voldoen om naar Canada te kunnen emigreren. Zo moet je deskundigheid, kennis en/of ervaring hebben waaraan in Canada behoefte is of kunnen aantonen dat je een hard aanbod van een werkgever hebt. Bij de beoordeling wordt een puntensysteem gehanteerd. Familie in Canada bijvoorbeeld die voor je garant wil staan, geeft extra punten. Nederlanders die willen emigrereren, moeten een aanvraag indienen bij de Canadese ambassade in Wenen, Oostenrijk. Belgen moeten dat doen bij de Canadese ambassade in Parijs, Frankrijk. Zie hiervoor ook bij Praktische Informatie de pagina over emigreren. Over het algemeen duurt het lang voor je aanvraag verwerkt is en beantwoord wordt.

Zonder zo’n geldig visum mag je maximaal een half jaar in Canada vertoeven. Wil je hier langer blijven, dan moet je bij de Canadese ambassade de benodigde papieren halen. Bijvoorbeeld voor familiebezoek zijn daarvoor mogelijkheden. Als buitenlander in Canada werken zonder toestemming is uit den boze. Een werkgever moet een ‘social insurance number’ (een soort burgerservicenummer) van je hebben en dat krijg je alleen als je kunt aantonen dat je legaal in Canada bent. Voor studenten en speciale werkprogramma’s bestaan uitzonderingsregels.

Vluchtelingen

Tot de immigranten kunnen ook de vele tienduizenden vluchtelingen worden gerekend. In de tweede helft van de achttiende eeuw kwamen ongeveer vijftigduizend Amerikanen naar wat nu Canada is. Zij waren tijdens de Amerikaanse revolutie trouw gebleven aan de Britse troon en vreesden vervolging door de Amerikanen toen de Britten uit de VS waren verdreven. Ze staan hier bekend als  'loyalisten'. Zo’n veertigduizend gevluchte negerslaven kwamen vooral in de eerste helft van de negentiende eeuw vanuit de zuidelijke VS naar Canada via de Underground Railroad. Ongeveer de helft van hen is na de afschaffing van de slavernij in de VS weer teruggegaan. In de provincie Nova Scotia wonen grote groepen afstammelingen van gevluchte plantageslaven uit de VS en het Caribisch gebied. In de jaren zestig en beginjaren zeventig van de twintigste eeuw vluchtten zo’n twaalfduizend Amerikaanse deserteurs die niet in Vietnam wilden vechten en twintigduizend Amerikaanse dienstweigeraars naar Canada. Velen zijn teruggegaan na het verkrijgen van amnestie. Verder zijn circa zeventigduizend Vietnamese bootvluchtelingen en asielzoekers in Canada opgenomen en bijna zestigduizend mensen van vluchtelingenkampen in Thailand, Cambodja en Laos. Tegenwoordig worden veel vluchtelingen uit Afrikaanse landen en gebieden in het Midden-Oosten opgenomen. Eind 2015/begin 2016 zijn meer dan 25.000 Syrische vluchtelingen naar Canada overgebracht.

10 prachtige bestemmingen in Oost-Canada