Oost-Canada

Swipe

Onderwijs

In Canada is het onderwijs een taak van de provincies. De regels en de schoolsoorten kunnen dus per provincie verschillen. Er is een schoolplicht, maar die wordt niet al te streng gehandhaafd. Er zijn openbare en bijzondere scholen. De openbare scholen worden bestuurd door schoolraden die op basis van provinciale regels door de bevolking worden gekozen. Financiering komt van de provincies, maar iedereen moet daaraan meebetalen middels een aparte post op de gemeentelijke aanslag voor onroerend-goedbelasting.

Het basisonderwijs telt zes tot acht jaar en zit in elementary schools. Het voortgezet onderwijs heeft vier tot vijf jaar en zit in secondary schools of highschools. Vaak zitten elementary en secondary schools in één instituut. De highschool bereidt voor op college, universiteit of een plaats op de arbeidsmarkt. Ongeveer de helft van de Canadese bevolking heeft enige vorm van post-secundair onderwijs. Meer dan de helft van alle afgestudeerden van universiteiten en colleges is vrouw. Over het algemeen is het onderwijs zeer sterk gericht op vaardigheden en praktische zaken waaraan je in je latere beroepsleven wat hebt. Er wordt veel met projecten gewerkt. Sport is zeer belangrijk. Aardrijkskunde en geschiedenis vallen vaak buiten de gekozen pakketten.

10 prachtige bestemmingen in Oost-Canada