Oost-Canada

Swipe

Vroegste bewoning

Geschat wordt dat de eerste bewoners van het tegenwoordige Canada zo’n vijftien- tot twintigduizend jaar geleden vanuit Azië oostwaarts trokken en naar hier kwamen. In het noorden lag toen tussen Azië en Noord-Amerika een landbrug. Die werd circa twaalfduizend jaar geleden overspoeld door de zeeën die stegen door de smeltende gletsjers van de (vooralsnog) laatste ijstijd. Daarbij ontstond de tegenwoordige Beringstraat. Sommige van die avontuurlijke Aziaten bleven in het noorden en gingen verder naar het oosten. Zij zijn de voorouders van de huidige Inuit (vroeger ook als Eskimo's aangeduid). Anderen bogen af naar het zuiden en leven nu voort als de mensen van Canada's First Nations (vroeger Indianen genoemd). Nog weer andere Aziaten bleven aan de kust van de oceaan en trokken daar langs naar het zuiden tot aan Mexico en verder.

Vikingen

Toen kwamen de Europeanen. Nog niet de Fransen, Engelsen, Spanjaarden, Portugezen en Nederlanders maar Vikingen uit Scandinavië, de Noormannen. Ergens tussen de jaren 900 en 1000 van onze jaartelling zeilden zij van Denemarken, Noorwegen en Zweden naar IJsland en vandaar verder naar het westen, naar Groenland. Tijdens tochten op zoek naar hout en vis dreef een van hun schepen in een storm verder af naar het westen en zagen ze land dat bedekt was met wouden.

Het duurde echter tot het jaar 1000 voor de Viking-hoofdman Leif Eiriksson met een paar schepen op onderzoek uitging. Hij kwam uit bij wat nu Labrador is en noemde het Markland, naar de wouden. Langs de kust verder zuidwaarts varend kwamen ze bij nieuw land. Eiriksson noemde dat Vinland, zo verhalen de sages. Vaak wordt dat aangezien als ‘wijnland’, maar onzeker is of dat ook werd bedoeld. Het zou ook Oudnoors kunnen zijn voor vruchtbare, sappige, groene weidegrond. Tegenwoordig heet dat land Newfoundland. Archeologen hebben resten van zijn kamp gevonden bij het vissersdorp L’Anse aux Meadows, in het uiterste noorden van het eiland.

De Noormannen zijn er niet lang gebleven. Niet ver van de plek waar ze hun kampement hadden opgebouwd, was ook een nederzetting van inheemse mensen, waarschijnlijk Beothuks. Naar verluidt zouden zij elkaar door communicatieproblemen niet goed hebben begrepen en kwam het tot vechtpartijen. De Vikingen vertrokken daarop weer naar Groenland en keerden nooit meer in Vinland terug, althans niet om er te wonen.

10 prachtige bestemmingen in Oost-Canada