Oost-Canada

Swipe

Kunst en cultuur

Dat Canada een immigratieland is, brengt met zich mee dat het vele culturen heeft. Het land probeert die zo goed mogelijk levend te houden. Dat geldt ook voor de Engelse en Franse culturen en voor die van de inheemse Inuit-, First Nations- en Métis-volkeren.

Cultuur kan haast niet zonder overheidssteun. Het overheidsorgaan Canada Council verstrekt subsidies voor kunstwerken en aan kunstenaars en organisaties op het zeer brede terrein van de kunstzinnige vorming en uiting. Dat gebeurt in samenwerking met het Canadese ministerie voor cultuur en erfgoed. In dit menusegment wat achtergrondinformatie over Canadese beeldende kunst, muziek, dans, literatuur, theater, film, radio, tv, musea, powwow's en Unesco World Heritage Sites.

10 prachtige bestemmingen in Oost-Canada