Oost-Canada

Swipe

Powwow

Cultuur van een bijzondere soort is te vinden bij de First Nations-volkeren van Canada. Bijna allemaal houden ze ieder jaar minstens één powwow. Toeristen zijn daar meestal welkom bij. Voor buitenstaande bezoekers is zo'n powwow een mooie gelegenheid veel over de oorspronkelijke bewoners van Canada te zien en te weten te komen en met enkele van hun gebruiken en rituelen kennis te maken. Er is meestal ook een markt bij waar tal van originele inheemse producten te koop zijn. De makers zelf staan in de stalletjes en geven desgevraagd uitleg.


Ceremoniële gebeurtenis

Een powwow is op de eerste plaats een belangrijke ceremoniële gebeurtenis die met eerbied en respect dient te worden bezocht. Het is, zo luidt een uitleg, een evenement om de Schepper te danken, gevallen strijders te gedenken, veteranen te eren, oude en nieuwe vrienden te ontmoeten, het rijke erfgoed en de cultuur van de inheemse volkeren te delen, en de herinneringen aan oude tradities te hernieuwen. Het is echter ook een sociale gebeurtenis en bovendien een gelegenheid om kunst- en handvaardigheidsartikelen tentoon te stellen, te kopen en te verkopen. Bevriende First Nations-groepen en volkeren van reservaten in de omgeving komen meedoen. Meestal neemt een complete powwow twee tot drie dagen in beslag. Een paar maal worden dan dansceremonies gehouden en tussendoor worden onderlinge contacten vernieuwd, nieuwe vriendschappen gesloten en ervaringen uitgewisseld.


Zangers, drumslagers en dansers

Het woord ‘powwow’ komt uit de Algonquin-taal en betekent zowel ‘hij die droomt’ als ‘tovenaar’. Kern van het evenement zijn de zangers en drumslagers. Zij zitten in het midden van een arena en brengen diverse soorten liederen over goden, geesten, oorlogen en vriendschappen. Vaak wordt zonder teksten gezongen en zijn de woorden vervangen door klanken en keelgeluiden. De dansers, veelal iedereen van het reservaat, trekken in een cirkel aan de zangers en drummers voorbij. Elke dans heeft eigen betekenissen, hoewel het onderscheid voor een leek moeilijk te zien zal zijn.

Regels

Het maken van foto’s en video’s is bij de powwow aan strikte regels gebonden. Meestal mogen van de Grand Entry, de opkomst van alle dansers, geen foto’s of video-opnames worden gemaakt en van sommige dansen ook niet. Dat heeft te maken met eerbied voor oud-strijders en religieuze betekenissen. De ceremoniemeester geeft dat echter duidelijk aan. Die zal het publiek ook vertellen als wordt verwacht dat men gaat staan. Sommige dansen zijn voor bepaalde inheemse groepen, aan andere mag iedereen meedoen. Ook daarover zal de ceremoniemeester informatie geven. De First Nations kondigen zelf op borden bij het begin van hun reservaat aan wanneer ze weer een powwow houden. Maar ook de toeristenbureaus weten waar en wanneer die zijn.

10 prachtige bestemmingen in Oost-Canada