Oost-Canada

Swipe

Milieuzorg

Zijn veel natuur en beschermde gebieden hetzelfde als een goede zorg voor het milieu? Gezien de zware industrieën, de op kolen en olie draaiende elektriciteitscentrales, de gigantische hoeveelheid auto’s en de over het algemeen verspillende mentaliteit van de meeste Canadezen moet het antwoord daarop ‘nee’ luiden. Toch zegt de Canadese regering dat Canada’s milieu centraal staat bij de zorg voor de kwaliteit van het leven. De diverse Canadese overheden proberen te zorgen voor een vooruitstrevend en verantwoord milieubeheer. Het moeilijkste is evenwel de mensen meer milieubewust te maken. De gemiddelde Canadees vindt het vaak maar lastig en zal op de eerste plaats letten op het gemak voor hemzelf en zijn familie.


Environment Canada

Naar eigen zeggen was Canada in 1971 het tweede land in de wereld dat een apart milieuministerie instelde, Environment Canada genoemd. Frankrijk was het eerste. Environment Canada zet zich in voor het actief beschermen van lucht, water, land, wild en mensen. De verantwoordelijkheid voor dat milieu wordt echter gedeeld door nationale, provinciale en territoriale overheden. Dat wil nog wel eens leiden tot verschil van inzicht. De nationale overheid maakt bijvoorbeeld afspraken tijdens internationale milieuconferenties, maar de provincies moeten die uitvoeren. Die zijn daarmee over het algemeen niet zo snel, want zij denken vaak eerst aan werkgelegenheid en betaalbaarheid.


Beschermde natuur

Trots wijst de federale overheid op de groei van het oppervlak aan beschermde natuurgebieden: van twee procent in 1950 tot nu circa tien procent, meer dan 900.000 vierkante kilometer. Het aantal beschermde streken bedraagt ruim drieduizend. Bijna de helft van het totale landoppervlak is bedekt met wouden. Straten zijn schoon en de meeste steden en dorpen liggen midden in het groen of hebben veel groen binnen de grenzen. Zie ook de pagina's over de natuur in Canada.

Elektriciteit

Veel elektriciteit wordt opgewekt met waterkrachtcentrales en kernreactoren. Even niet naar het kernafval kijkend is dat toch schone energie. Maar er zijn ook nog elektriciteitscentrales die gestookt worden met luchtvervuilende steenkool en aardolie. Er is een trend gaande die te vervangen door aardgasturbines. Gezien de onmetelijke hoeveelheden steenkool die in de Canadese bodem zitten, is die ombouw echter niet echt populair. Ook het aantal waterkrachtcentrales wordt voortdurend uitgebreid. Maar ook die kunnen gevolgen hebben voor de omliggende natuur. Er komen steeds meer windmolenparken en velden met zonnepanelen. De omwonenden zijn daar echter vaak niet gelukkig mee en voeren procedures om ze tegen te houden. Ze vinden dat er nog te veel onduidelijkheid is over de eventuele gevolgen voor hun gezondheid.

10 prachtige bestemmingen in Oost-Canada