Oost-Canada

Swipe

Iroquois Falls

Begin twintigste eeuw droomde de zakenman Frank Anson van geluk in goud. In 1909 liet hij een paar studenten voor hem ten noorden van Kirkland Lake in Ontario uitzoeken hoe het met de goud-kansen aldaar stond. Ze kwamen terug met enthousiaste verhalen over goede bosbouw-mogelijkheden. Anson vergat zijn goud-aspiraties en trok de Abitibi River langs op zoek naar de beste plaats voor een papierindustrie.

Bij de Iroquois-watervallen vond hij die. In februari 1913 werd gestart met het kappen van bomen om een plek voor de fabrieken te creëren. Deze plaats was niet gek uitgekozen, want ook de in aanbouw zijnde Temiskaming & Northern Ontario Railway kwam hier langs. De eerste trein daarvan bracht meteen materialen mee voor de gebouwen. Behalve het fabriekscomplex werden ook woonhuizen gebouwd voor de werknemers en een boerderij voor vlees-, melk- en graanproducten, een jaar later gevolgd door een hotel en een kerk. Elektriciteit voor machines, verlichting en verwarming werd uit de watervallen gewonnen. Het dorp werd Iroquois Falls genoemd. Vlakbij ontstonden nog twee gehuchten, Ansonville en Montrock. Dat zijn nu onderdelen van Iroquois Falls. Naar men zegt was het een van de eerste gemeenschappen in Canada die vooraf op papier was gepland. Deze nu 6500 inwoners tellende plaats wordt dan ook een modelstadje genoemd en ook wel tuinstad van het noorden. Al in 1914 werd het eerste papier geleverd, een jaar later het eerste krantenpapier en vervolgens ook karton. Nog altijd is Abitibi Consolidated de enige grote werkgever van Iroquois Falls. Naar eigen zeggen is het ook een van de grootste papierleveranciers van de wereld. Via het toeristenbureau bij de bibliotheek aan 725 Synagogue Street kun je op werkdagen in juli en augustus een rondleiding naar de fabrieken krijgen. Die is niet gratis, maar je mag met hetzelfde kaartje ook bij het Pioneer Museum naar binnen. Informatie daarover via tel. +1-705-232-4656.

Pioneer Museum

Dat Iroquois Falls Pioneer Museum staat aan 245 Devonshire Avenue. Je kunt daar meer zien over ontstaan en ontwikkeling van de papierfabriek en de woongemeenschappen tot circa 1950. Maar ook de eerste contacten van de oorspronkelijke bewoners van deze regio met de Europese ontdekkingsreizigers en bonthandelaren in de tweede helft van de zeventiende is in exposities te bekijken. Het museum is alleen toegankelijk op werkdagen van begin juni tot eind augustus. Er worden rondleidingen verzorgd. Over de prehistorische periode en de archeologische vondsten daaruit is een display te zien in de openbare bibliotheek aan 725 Synagogue Street.

De Troyes Expedition

In het Pioneer Museum is ook het een en ander te zien over de Franse militaire commandant Pierre Chevalier de Troyes. Die trok in 1686 met honderd manschappen per kano's door dit gebied. Hij veroverde diverse Engelse handelsposten en forten langs de baai James Bay om daarna weer terug te gaan naar Montréal in de Canadese provincie Québec. Deze 'De Troyes Expedition' wordt de succesvolste en meest spectaculaire veroveringstocht in de Canadese geschiedenis genoemd. Hier bij Iroquois Falls moesten De Troyes en zijn mannen met alle kano's, wapens, voorraden en werktuigen lopend een stuk land oversteken om verder te kunnen trekken. Later heroverden de Britten al hun posten weer. Aan de DeTroyes Avenue is over de passage van De Troyes een gedenkplaat te vinden.

Abitibi-de-Troyes Park

De naam Pierre de Troyes is ook verbonden aan het Abitibi-de-Troyes Provincial Park. Dit meer dan elfduizend hectare grote natuurgebied is alleen door de lucht en over water bereikbaar. Een onverharde weg vanaf Highway 101 ten zuidoosten van Iroquois Falls komt een eind in de richting, maar houdt op voor het park is bereikt. Er zijn ook geen campings of kampeerfaciliteiten. Je mag er echter wel vanuit je kano of watervliegtuig een tentje opslaan. Het park is gesitueerd op een twaalf kilometer lang schiereiland dat aan de zuidoever het meer Lake Abitibi insteekt. Dat ligt ten oosten van Iroquois Falls en strekt zich uit tot in de Canadese provincie Québec. De flora bestaat voornamelijk uit naaldwouden waarin de voor Canada gebruikelijke fauna zit, inclusief zwarte beren, elanden en wolven. Het gebied omvat onder andere moerassen, heuvels met grint-restanten uit de vooralsnog laatste ijstijd en smeltwatermeren van ontdooide gletsjer-resten uit diezelfde periode, zo'n tien- tot twaalfduizend jaar geleden. Overheidsinstantie Ontario Parks adviseert Lake Abitibi niet zonder ervaren gids op te gaan. De bodem is hier en daar nogal verraderlijk met ondiepe delen en modder. Ook wil nog wel eens een stevige wind opsteken waardoor onverwacht hoge golven ontstaan.

Lake Abitibi Model Forest

Abibiti-de-Troyes Provincial Park is onderdeel van het Lake Abitibi Model Forest. Dat is een bijna 1,2 miljoen hectare groot 'modelbos'. Met uitzondering van het provinciale park is dit geen beschermd natuurgebied of wildreservaat maar een woudencomplex waar bosbouw op een verantwoorde wijze plaatsvindt. Het is een productiebos waar de bomen de kans krijgen te groeien door andere bomen weg te halen en de gezondheid te bevorderen. Na kap worden nieuwe bomen uitgezet. Je vindt er voornamelijk goed hout leverende sparren en Canadese dennen en verder percelen met espen, berken, populieren en ceders. Acht met uitsterven bedreigde diersoorten zitten hier: de Amerikaanse zee-arend, de steenarend, de oostelijke poema, de bosland-kariboe, de monarchvlinder, de laplanduil, de velduil en de zwarte stern, naast de voor hier algemenere soorten als zwarte beer, wolf, eland en witstaarthert. Belangrijkste taak van het modelbos is bosbouw-methodes te ontwikkelen en te demonstreren die milieutechnisch, economisch en sociaal met elkaar in evenwicht zijn. Een goede balans tussen het voortbestaan van de wouden en het gebruik ervan door de mens staat voorop. Zodoende moet 'eeuwig' van het bos kunnen worden geprofiteerd. Het betreffende gebied ligt tussen Iroquois Falls in het westen en de grens met Québec in het oosten. Highway 101 ten zuiden van Lake Abitibi is de zuidgrens. De noordgrens is moeilijk aan te geven. Deze ligt ver weg in het onherbergzame en voor 'gewone mensen' ontoegankelijke verre noorden van Ontario, ongeveer halverwege Iroquois Falls en het dorp Moosonee bij de baai Jamses Bay. Via het toeristenbureau in Iroquois Falls worden in juli en augustus excursies er naartoe georganiseerd. Er worden dan bezoeken gebracht aan onder andere een houtverwerkingsbedrijf en een boomkwekerij. Informatie daarover via tel. +1-705-232-4656.

10 prachtige bestemmingen in Oost-Canada