Oost-Canada

Swipe

Long Sault

Eindpunt (of de oostelijke beginpunt) van de Long Sault Parkway is het dorp Long Sault. Dat is een van de nieuwe woongemeenschappen die ontstonden na het overstromen door het stuwmeer voor de St. Lawrence Seaway in de St. Lawrence River in de Canadese provincie Ontario. Zie over deze Parkway ook de pagina over Ingleside en over het stuwmeer en de zeeweg de pagina over Iroquois.

Lost Villages Museum

Ten oosten van Long Sault zijn in het Lost Villages Museum Complex herinneringen te zien over de verdwenen dorpen Aultsville, Dickinson’s Landing, Farran’s Point, Iroquois, Maple Grove, Mille Roches, Moulinette, Wales en Woodlands. De rivier nam dik achtduizend hectare land in bezit waarop in totaal zo’n elfhonderd boerderijen stonden. Circa 6500 mensen moesten verhuizen. Huizen en bedrijven werden naar nieuwe dorpen verplaatst, gingen naar het openluchtmuseum bij Morrisburg of werden gewoon verlaten. De stroomversnellingen van de Long Sault Rapids verdwenen evenals Sheik’s Island. Verder kwamen achttien kerkhoven en zeventien kerken onder water. Inundation Day, de dag dat de dijken werden doorgestoken, was 1 juli 1958. Het stuwmeer dat daarna ontstond, was de basis voor waterkrachtcentrales die nu 1,6 miljoen kilowatt aan elektriciteit leveren. In het verdwenen-dorpen-museum zijn hierover exposities te bekijken. Het is gehuisvest in acht gebouwen in Ault Park aan 16361 Fran Laflamme Drive in Long Sault, zichtbaar vanaf Highway 2, en is open van half juni tot eind september. Dit Ault Park is overigens afkomstig van Sheik's Island.

10 prachtige bestemmingen in Oost-Canada