Oost-Canada

Swipe

Port Hope

Naar men zelf zegt, heeft het plaatsje Port Hope in de Canadese provincie Ontario met een compleet negentiende-eeuws straatbeeld de best bewaard gebleven historische hoofdstraat van heel Canada. Dat betreft Walton Street. Hier en in de omgeving daarvan zijn tal van historische huizen die het bekijken waard zijn. Ze staan aan nogal heuvelachtige straten.

Heritage Capital

Deze stad wordt de Heritage Capital of Ontario genoemd, de hoofdstad van het erfgoed. Downtown is aangewezen als beschermd stadsgezicht. In de negentiende eeuw kwamen welgestelde families zich hier bezighouden met bosbouw, de haven en de spoorwegen. Zij bouwden de rijke villa’s, zoals die aan Walton Street. Bij het toeristenbureau naast het stadhuis aan 20 Queen Street zijn beschrijvingen verkrijgbaar met routes langs de mooiste panden en plekken.

Capitol Theatre

Opvallend is het Capitol Theatre op de hoek van 14 Queen Street en Walton Street. Dat was naar verluidt de eerste bioscoop in Canada die was ontworpen om geluidsfilms te draaien. Hij werd geopend in augustus 1930 en is nu Canada’s laatste nog werkende ‘atmospheric theatre’. Dat is een schouwburg waarin de illusie wordt gewekt dat je in de openlucht zit, ook al ben je gewoon in een overdekt bouwwerk. Er is een ommuurde binnenhof van een Normandisch kasteel gerealiseerd. Tegenwoordig is het in gebruik als schouwburg waar zowel filmvoorstellingen zijn als, in de zomermaanden, professioneel theater.

Ganaraska River

Port Hope ligt aan de monding van de Ganaraska River en die stroomt uit in Lake Ontario. Deze rivier heeft in voor- en najaar veel spektakel te bieden. Eind maart en begin april trekken massa’s forellen tegen de stroom in de rivier op om kuit te schieten. Van begin mei tot eind juli komen karpers naar de riviermonding en door de zomer heen zijn er tal van andere vissoorten. Vanaf eind augustus is het de beurt aan zalmen. Ook die gaan dan tegen de stroom in de rivier op om verderop kuit te schieten. Eerst betreft dat de Atlantische zalm en in september komt de reusachtige Pacifische zalm.

10 prachtige bestemmingen in Oost-Canada