Oost-Canada

Swipe

Rond Navy Bay

Ten oosten van Kingston in de Canadese provincie Ontario, aan de overkant van de Cataraqui River, ligt rechts de baai Navy Bay. Die was in de tijd tot en met de Oorlog van 1812-1814 (zie over deze War of 1812 de pagina bij de geschiedenis van Canada onder Algemene Informatie) van groot belang als marine-scheepswerf, overslaghaven en verdediging van omgeving en achterland. Voor de bewaking zorgden imposante vestingwerken boven en tegen een heuvelrug rond deze baai. Daar is nog veel van te zien. De heuvels rond de baai zijn bereikbaar vanaf Highway 2.

Fort Henry

Deze heuvelrug werd Point Henry genoemd. Daarop staat aan de oostkant van de baai het historische Fort Henry. Dat is de grootste fortificatie ten westen van Ville de Québec en een van de populairste bezienswaardigheden van Ontario. Het is gebouwd tussen 1832 en 1837 ter aanvulling van een fort aan de andere kant van de haven (zie hierna). Na het wegvallen van de Amerikaanse dreiging kreeg het fort allerlei andere taken en bewoners. Uiteindelijk kwam het leeg te staan en begon het in verval te raken. Half jaren 1930 werd het historische belang ervan erkend en werd het een museum en monument. Tussen 1936 en 1938 werden in het kader van een werkgelegenheidsproject restauratiewerkzaamheden uitgevoerd en werd het voor het publiek opengesteld. Tijdens de Tweede Wereldoorlog deed Fort Henry dienst als gevangenis voor Duitse krijgsgevangenen. Daarna kon het publiek er weer terecht.

Fort Henry Guard

Sindsdien wordt het fort ieder jaar van half mei tot begin september tot leven gebracht door de Fort Henry Guard. Dat is een groep zeer gedisciplineerde studenten die worden getraind als Britse soldaten van 1867. Het zijn burger-vrijwilligers; ze hebben niets te maken met het officiële Canadese leger of met het militaire opleidingsinstituut vlakbij. Ook ‘burgers’ zijn er bezig, zoals onderwijzers en soldatenvrouwen. Naar verluidt laten wachtposten bij de ingang je alleen binnen als je klaar bent om het negentiende-eeuwse garnizoensleven in te stappen. Maar een toegangskaartje doet wonderen.

Museums en demonstraties

Fort Henry bestaat uit een reeks ingerichte ruimtes en enkele museumzaaltjes met exposities over militaire zaken, vestingwerken en de geschiedenis van het fort. De hele dag door marcheren leden van de Fort Henry Guard over het middenplein of langs de barakken. Dagelijks zijn er exercities en demonstraties met geweren, kanonnen en drums.

Information Centre

Als je vanaf Highway 2 de oprit naar Fort Henry opdraait, kom je bij het Fort Henry Information Centre. Daar zijn inlichtingen en folders te verkrijgen over het fort, de activiteiten en het programma voor die dag. Ook kun je daar al entreekaartjes kopen. Boven op de heuvel is ruime parkeergelegenheid en je bent er vlak bij de ingangspoort van het fort waar ook een kaartjesbalie is. De demonstraties en exercities houden begin september op; het fort is echter nog open tot begin oktober.

Fort Frederick

Op de heuvel aan de westkant van de baai Navy Bay staat de vesting Fort Frederick. Of eigenlijk hebben er twee gestaan. In 1813 werd het eerste fort er gebouwd. In 1846 werd dat gesloopt en kwam er een nieuw Fort Frederick voor in de plaats. Daarvan zijn nu nog een stuk vestingmuur en een Martello-toren over. Martello-torens waren in de achttiende en negentiende eeuw stevige vooruitgeschoven militaire posten. Het waren ronde, plompe bouwwerken waarin voorraden en wapens lagen opgeslagen en waarin voortdurend een groep militairen gelegerd was, soms inclusief gezinnen.

Military College Museum

Op de plek van Fort Frederick is nu het militaire opleidingsinstituut Royal Military College of Canada. In de Martello-toren is het Royal Military College of Canada Museum gehuisvest. Dat gaat over meer dan honderd jaar militaire scholing en over de prestaties en heldendaden van de afgestudeerden van het college. Ook is er een uitgebreide wapencollectie te zien en zijn er displays over de Royal Dockyard, de koninklijke marine-scheepswerf die een van de redenen was waarom hier een verdedigingsfort moest worden gebouwd. Het is een bijzondere toren, want het is een van de weinige die meer dan twee verdiepingen telt (drie om precies te zijn). Het Royal Military College of Canada Museum in Fort Frederick is te bereiken via de hoofdpoort van het opleidingsinstituut vanaf Highway 2 via dezelfde toegangsweg als naar Fort Henry. Het is dagelijks open van eind juni tot begin september.

10 prachtige bestemmingen in Oost-Canada