Oost-Canada

Swipe

Brantford

Een centrale plaats in het midden van het zuiden van de Canadese provincie Ontario is Brantford, gelegen aan de Grand River. Dat is een driehonderd kilometer lange rivier die tot het historisch erfgoed van Canada wordt gerekend. Ze loopt dwars door de zuidelijke punt van Ontario naar Lake Erie en behoort officieel tot het reservaat van de inheemse Six Nations of the Grand River.

Six Nations

Tijdens de Amerikaanse Revolutie van 1775 tot 1783 hadden de zes samenwerkende Iroquois-stammen Cayuga, Mohawk, Oneida, Onondaga, Seneca en Tuscarora de Britten gesteund tegen de naar onafhankelijkheid strevende Amerikanen. Zij vormden in de Mohawk-vallei in Upper New York State de confederatie Six Nations. Na de Amerikaanse vrijheidsstrijd kregen de zes groeperingen beschuldigingen van landverraad over zich heen. Ze moesten uit hun vallei wegvluchten. Uit dank voor hun loyaliteit en steun boden de Britten ze daarop nieuw land aan in Upper-Canada, het tegenwoordige Ontario: een strook van zo’n 9,5 kilometer breed aan weerszijden van de volledige Grand River, van bron tot monding.

Doorwaadbare plaats

Onder leiding van hoofdman Joseph Brant trokken ze in 1784 naar hun nieuwe land. Bij zijn eigen mensen heette hij Thayendanegea en dat betekent zoiets als ‘hij die op twee paarden wedt’. Op een ondiepe plaats staken ze de Grand River over en bouwden ze een van hun eerste kampementen. Die plek werd bekend als Brant’s ford, de doorwaadbare plaats van Brant. Hieruit groeide het tegenwoordige Brantford.

Canada's grootste First Nations-gemeenschap

Enige tijd nadien verkochten de Six Nations de grond van hun dorp aan blanke kolonisten. Zelf vertrokken ze naar gebieden zuidelijker in hun reservaat langs de Grand River. Zij voelden zich niet zo op hun gemak meer in de omgeving van het zich uitdijende blanke Brantford. Hun centrale plaats is nu Ohsweken. Van de meer dan 280.000 hectare die de Six Nations rond de Grand River in bezit hadden, hebben ze nu nog ongeveer 17.800 hectare over en daar ligt Ohsweken midden in. Met circa twintigduizend mensen wordt dit de grootste First Nations-gemeenschap van Canada genoemd. Iets minder dan de helft van hen woont daadwerkelijk in het reservaat.

Kanata Village

Door de groei van Brantford is het Six Nations-reservaat tegen het zuiden van de stad aan komen te liggen. Je kunt er uitgebreid kennismaken met de geschiedenis en cultuur van de zes Iroquois-stammen. Een van de hoogtepunten hier is het Kanata Village aan 440 Mohawk Street. Dat is een levend museumdorp dat wordt bevolkt door mensen van de Six Nations. Kanata is een Mohawk-woord voor dorp en village is Engels voor datzelfde woord. Vertaald hebben ze het dus ‘Dorp dorp’ genoemd. De bouwwerken zijn replica’s van originelen die stammen uit circa 1600. Er is ook een informatiecentrum met interactieve displays met aanvullende informatie. Iroquois-mensen zijn aanwezig voor demonstraties, uitleg en verhalen. Kanata Village is alleen op werkdagen geopend.

Royal Mohawk Chapel

Bij dit openluchtmuseumdorp staat ook St. Paul’s Chapel, aan 301 Mohawk Street. Dit kerkje is in 1785 gebouwd onder leiding van Joseph Brant en is daarmee het oudste protestantse gebedshuis in Ontario. Zelf noemen ze het Her Majesty’s Royal Chapel of the Mohawks sinds koningin Elizabeth II van Groot-Brittannië er in oktober 1984 een bezoek bracht. Naar eigen zeggen werd het daarmee de eerste koninklijke kapel ter wereld die toebehoort aan de oorspronkelijke bewoners. In de muren zitten onder meer acht glas-in-loodramen met voorstellingen over de tocht van de Six Nations vanuit de VS naar hun nieuwe land aan de Grand River. Het kerkje is te bezichtigen van eind mei tot half oktober. Ernaast staat de graftombe van opperhoofd Brant/Thayendanegea.

Woodland Centre

Exposities over kunst en geschiedenis van de Iroquois-mensen kun je bekijken in het Woodland Cultural Centre aan 184 Mohawk Street, eveneens niet ver van het Kanata Village. Die gaan terug tot de tijd voor het eerste contact met de Europeanen om vervolgens over die eerste ontmoetingen te vertellen en daarna de historie doorlopend tot de tegenwoordige tijd. Je bekijkt het hier door de ogen van de inheemse mensen zelf. Het centrum is op feestdagen gesloten.

Chiefswood Mansion

Aan de oostrand van het inheemse reservaat staat de Chiefswood Mansion, aan 1037 Chiefswood Road/Highway 54. Dat is een nationaal historisch monument waar de culturen van de Six Nations en de Europese kolonisten zijn samengekomen en zich hebben vermengd. In 1861 is hier de dichter Emily Pauline Johnson geboren en opgegroeid. Zelf noemde ze zich Pauline. Haar vader was Mohawk-chief George Henry Martin Johnson, haar moeder de Engelse Emily Susanna Howells. George Johnson had na zijn huwelijk een villa laten bouwen op de grond van het reservaat van de Six Nations. Die werd Chiefswood genoemd, het bos van de hoofdman. Toen hij in 1884 overleed, verhuisden Pauline en haar moeder, broers en zus naar Brantford. Daar begon ze gedichten en verhalen te publiceren en nogal theatraal voor te dragen. Vooral met dat laatste kreeg ze wereldwijde faam. Chiefswood Mansion is een twee verdiepingen tellende villa. Er zijn exposities over Paulines leven en tijd in de geschiedenis. Het is voor publiek toegankelijk van begin mei tot eind oktober, behalve op maandagen.

Bell Homestead

Brantford heeft ook nog een beroemde zoon: telefoon-uitvinder Alexander Graham Bell. Zijn ouderlijk huis staat aan 94 Tutela Heights Road ten westen van het Six Nations-reservaat aan de zuidwestkant van Brantford, hoog op de rotsen uitkijkend over de Grand River. Het is nu het nationale historische monument Bell Homestead. De Bell-familie woonde er van 1870 tot 1881. Hier was het waar zoon Alexander de telefoon uitvond tijdens proeven met apparaten om doven te helpen horen. Dat was op 26 juli 1874, zo is trots te lezen in de exposities die daarover nu te zien zijn in de Bell Homestead. Rond de villa is een park met bossages en wandelmogelijkheden. Op maandagen gesloten.

Henderson Home

Naast de Bell Homestead staat het Henderson Home. Ook dat is een monument en te bezoeken. Het is gebouwd rond 1845 en huisvestte Canada’s eerste telefoonbedrijf, van 1877 tot 1880. In 1969 werd het pand hier naartoe overgebracht. Je kunt er displays zien over het allereerste begin van de telefoonindustrie en de ontwikkelingen op het gebied van communicatie-apparatuur. Het pand is op maandag dicht.

10 prachtige bestemmingen in Oost-Canada