Peloponnesos

Swipe

Geschiedenis

Mythologie

De gehele Peloponnesos is doordrenkt van mythologie en historie en is daardoor een groot museum vol kostbare vondsten, waarbij de Griekse goden zich nadrukkelijk presenteren. Hierbij een beknopte opsomming:

Zeus

De vader van goden en mensen, god van de donder en handhaver van de orde. Hij zetelde op de berg Olympos in Noord-Griekenland, werd ook vereerd op de Peloponnesos. De Olympische Spelen waren aan hem gewijd, evenals de minder bekende Nemeïsche Spelen in Nemea ten noorden van de stad Argos.

Hera

Zuster en echtgenote van Zeus, godin van huwelijk en huwelijkstrouw. Ze is trots van aard, jaloers en vaak wraakzuchtig naar aanleiding van de vele buitenechtelijke avonturen van haar man. In de steden Argos en Mycene genoot ze speciale verering. In het oude Korinthos zijn de resten van een Hera-tempel te zien.

Pallas Athene (Athena)

Godin van kunsten, wetenschappen en wijsheid. Beschermgodin van de Griekse hoofdstad. Ze was een van de meest vereerde godinnen, symbool voor de beschaafde samenleving. Ook was zij de onoverwinnelijke godin die voorging in de rechtvaardige strijd en die grote helden als Herakles en Odysseus onder haar hoede had. De titel ‘pallas’ betekent ‘meisje’.

Apollo

God van de zang, het spel en de schone kunsten. Leider van de negen Muzen, de godinnen van kunst en wetenschap. Hij genoot alom verering, onder meer in Korinthos.

Hermes

God van de handel, het verkeer, de wind, de list en de welsprekendheid. Bode der goden. Geleider van de schimmen naar de onderwereld.

Aphrodite

Godin van de liefde en de schoonheid. Haar zoon is Eros, welbekend als liefdesgod. Ze is geboren op het eiland Kythera, zuidelijk van de Peloponnesos, uit het schuim van de zee. Verering genoot ze als beschermer der zeelieden in havensteden. In de stad Korinthos genoot zij speciale verering op de Akrokorinth, een meer dan 500 m hoge rots, waar tempeldienaressen in naam van de godin hun lichamelijke diensten verleenden aan mannelijke bezoekers.

Poseidon

God van de zee en de aardbevingen, bijgenaamd ‘de aardschudder’. Alle aspecten van de zee werden met hem in verband gebracht: scheepvaart, stormen, schipbreuken. Hij werd vooral vereerd op rotspunten en kapen. Het paard en de dolfijn waren hem toegewijd.

Speciale verering genoot hij bij de istmus van Korinthos, waar de Isthmische Spelen ter ere van hem werden gehouden. Een Poseidontempel bevond zich eveneens op de uiterste punt van het schiereiland Mani, waar volgens de oude Grieken ook de toegang tot de onderwereld moest zijn.

Hades

God van de onderwereld, het dodenrijk.

Enkele halfgoden

Achilles

Grote held in de Trojaanse oorlog. Was onkwetsbaar op zijn ene hiel na. Stierf doordat een pijl van de Trojaan Paris hem juist daar trof.

Herakles (Hercules)

Beroemde halfgod. Zijn vader was oppergod Zeus, zijn moeder de aardse vrouw Alkmene uit de stad Thebe. De koning van Mycene, Eurystheus, gaf hem eens de opdracht twaalf bepaalde werken uit te voeren, die grotendeels plaatsen in de Peloponnesos als locatie hadden, zoals Nemea, het schiereiland Argolis (in het oosten), Arcadië, (de provincie in het centrum), de berg Erymanthos (in het noordwesten), de stad Elis (noordelijk van Amaliada in het westen), het Stymfalische moeras (westelijk van Nemea) en kaap Tainaro (de zuidpunt van het Mani-schiereiland), waar de ingang van de onderwereld lag.

Odysseus

De beroemdste Griekse schrijver is Homerus geweest, die waarschijnlijk in de 8e eeuw voor Chr. heeft geleefd en in wiens werken Ilias en Odyssee de idealen dapperheid en ridderlijke strijd worden verheerlijkt. In de Odyssee komt ook de Peloponnesos voor: Telemachus, de zoon van Odysseus, op zoek naar zijn verdwenen vader, bezoekt het stadje Pylos in het zuidwesten waar koning Nestor regeerde om informatie in te winnen en rent dan naar Sparti om te vragen of koning Menelaos daar meer weet over Odysseus.

Eva Beach

Op het Griekse schiereiland Lefkas, in Nidri vind je het charmante Eva Beach Hotel. Vanuit de accommodatie loop je zo het strand...

v.a. 425 p.p.

10 prachtige bestemmingen in Peloponnesos