Peloponnesos

Swipe

Wie was Pelops?

Pelops was de zoon van koning Tantalus, die bekend is gebleven als naamgever van de ‘tantaluskwelling’ een onverdraaglijk lijden, veroorzaakt door gebrek aan voedsel en drinken. Hij had namelijk de goden op de proef willen stellen door hun een stoofpot voor te zetten, waarin grote delen van zijn zoon Pelops waren verwerkt. De misdaad werd ontdekt en Pelops werd weer tot leven gewekt, zij het dat er in zijn linkerschouder een stukje ivoor moest worden geplaatst, omdat de godin Demeter in haar achteloosheid een hap van de maaltijd had genomen.

In de buurt van het antieke Elis dong hij later naar de hand van de dochter van koning Oenomaus, Hippodamea genaamd. Haar vader was voorspeld dat hij zou sterven bij haar huwelijk. Daarom stelde hij elke huwelijkskandidaat de eis dat deze hem tijdens een wedren moest verslaan. Dat zou nimmer gelukken want de god Poseidon had hem onoverwinnelijke paarden geschonken.

Pelops echter wist de wagenmenner om te kopen. Deze verving de steekpinnen van de wagen door was, zodat Oenomaus bij de wedren om de hand van de schone prinses om het leven kwam. Pelops werd koning aan de zijde van Hippodamea; voor de Peloponnesos brak toen een welvarende tijd aan en het schiereiland kreeg zijn naam.

Pelops staat ook bekend als de stichter van de Olympische Spelen.

De vloek die door de wandaad van koning Tantalus op diens geslacht was geladen, ging over op zijn nakomelingen, onder meer op Pelops’ zoon Atreus, die uiteindelijk in Mycene terechtkwam, waar ook de nodige misdaden werden bedreven.

10 prachtige bestemmingen in Peloponnesos