Peloponnesos

Swipe

Politie (astinomia)

In Griekenland kunt u te maken krijgen met de gewone politie, de toeristenpolitie en de havenpolitie (havenautoriteiten). Zie voor de tweede categorie onder 'toeristenpolitie'. De havenpolitie is vooral van belang voor zeilers; ze informeert het publiek voorts over vertrek- en aankomsttijden van veerboten.

Met de gewone politie krijgt u van doen bij verkeersongevallen, overtredingen, enz. Er zijn niet veel agenten die een moderne taal spreken. Zoek in ernstige gevallen contact met het ANWB steunpunt in Athene. Aangifte van verloren voorwerpen doet u bij de toeristenpolitie. Uw reisverzekeraar wil graag een bewijs zien, dus laat aangifte niet achterwege.

Ga ervan uit dat de Griekse politie minder 'gedoogt' dan die in Nederland/België en dat bijvoorbeeld door rood licht rijden echt niet wordt getolereerd.

De taalbarrière is er oorzaak van dat de Griekse agent soms onverschillig of autoritair overkomt. Dat is hij overigens ten opzichte van toeristen nogal eens. Vraag in noodgevallen hulp van een jongere passant. Deze zal in veel gevallen Engels spreken en u graag behulpzaam zijn.

In plaatsen waar geen toeristenpolitie is, neemt de gewone politie die taak over (dat is in elk geval het officiële standpunt!).

10 prachtige bestemmingen in Peloponnesos