Privacybeleid

Contact

VakantieArena BV

Molslaan 131 A

2611 RL Delft

Tel.: 015-7370440

[email protected]

KVK: 56680848

Aansprakelijkheid

VakantieArena.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. VakantieArena.nl, maar ook de aan haar gelieerde ondernemingen, data vendors en toeleveranciers, is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet en / of technische storingen. Alle informatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Auteursrechten

Op alle teksten en alle afbeeldingen op VakantieArena rust auteursrecht. Het is dus niet toegestaan om (delen van) een tekst of (delen van) een afbeelding over te nemen. Uitzondering daarop zijn in de auteurswet vastgelegd. Wil je weten of zo’n uitzondering ook voor jou geldt, neem dan contact met ons op. In juridische tekst: behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets gepubliceerd op VakantieArena.nl worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VakantieArena BV.

Veelgestelde vragen

 • Wat is VakantieArena en wat wil VakantieArena bereiken?
  Met ongeveer 15.000 pagina’s zijn we de grootste online reisgids van Nederland. Wij willen mensen ondersteunen als ze informatie over een land of een streek zoeken. Wij zijn geen reisbureau, wij zijn ook niet verbonden aan een reisbureau, of aan een andere organisatie in de reiswereld. Wij zijn volkomen onafhankelijk.
 • Mag ik delen van een tekst of een foto overnemen van deze website?
  Nee, dat mag niet. Zie voor meer informatie het kopje auteursrechten.
 • Waar komt de informatie op VakantieArena vandaan?
  De informatie op VakantieArena is vaak, maar niet uitsluitend, gebaseerd op een boek dat is uitgegeven door Uitgeverij Elmar BV. Met de auteurs zijn individuele overeenkomsten afgesloten. Auteurs zorgen voor regelmatige actualisatie van de informatie.
 • Wie zijn de schrijvers die op VakantieArena publiceren?
  De schrijvers zijn bijna allemaal Nederlandse schrijvers. Ze hebben allemaal hun eigen specifieke deskundigheid en hun eigen land of landen, of delen daarvan, waarvoor ze verantwoordelijk zijn.
 • Van wie is VakantieArena.nl?
  VakantieArena BV is een 100% dochter van Uitgeverij Elmar BV, gevestigd op hetzelfde adres als VakantieArena.
 • Ik wil ook graag publiceren op VakantieArena. Wat moet ik doen?
  Het publiceren op internet is inhoudelijk niet zo veel anders dan het publiceren van een boek. Technisch is er uiteraard wel een groot verschil. Denk je dat je een wezenlijke bijdrage kunt en wilt leveren aan VakantieArena, neem dan even via [email protected] contact met ons op. Dan praten we verder.
 • Ik wil mijn persbericht graag op VakantieArena plaatsen. Wat moet ik doen?
  VakantieArena is volkomen onafhankelijk, en we willen dat ook blijven. We zullen dus niet snel een persbericht publiceren over een nieuw resort of zoiets. Maar mocht je denken dat je ons toch wilt informeren, stuur je persbericht dan naar [email protected].
 • Hoe gaan jullie om met de privacy?
  Wanneer je je aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze interactieve diensten of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) VakantieArena.nl worden je gegevens vastgelegd. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is VakantieArena.nl, een werknaam van VakantieArena B.V., Molslaan 131A, 2611 RL Delft, Nederland. VakantieArena.nl is de grootste content- en informatieleverancier betreffende verschillende vakantielanden en andere toeristische gebieden. VakantieArena.nl vindt het belangrijk om de door jou verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. VakantieArena.nl conformeert zich daarom aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). 
  VakantieArena.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 • Wat doen jullie met de gegevens?
  De door jou in het kader van de afname van producten en/of diensten verstrekte persoonsgegevens gebruikt VakantieArena.nl enerzijds ter uitvoering van de gesloten overeenkomst en anderzijds om je zo goed mogelijk te kunnen informeren over haar (overige) producten en diensten. Jouw persoonsgegevens zijn in dat kader beschikbaar voor alle onderdelen van VakantieArena.nl, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden.
 • Verstrekken jullie gegevens aan derden?
  Jouw gegevens zullen zonder jouw toestemming niet worden verstrekt aan derden. Het is echter mogelijk dat VakantieArena.nl gedwongen wordt om bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. VakantieArena.nl zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt.

Als in het kader van de dienstverlening van VakantieArena.nl gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners, dan zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. VakantieArena.nl is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners. Indien je via een link op een site van VakantieArena.nl terecht komt op de site van een derde, is onze privacyverklaring niet meer van toepassing. Je wordt aangeraden de privacyverklaring van de betreffende site te lezen voordat je jouw bezoek aan die site voortzet.

 • Gebruiken jullie cookies?
  VakantieArena.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Deze zijn niet schadelijk voor je computer. Deze cookies worden gebruikt om VakantieArena.nl te faciliteren. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser maar dit kan het functioneren van de website negatief beïnvloeden. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Ook delen wij de gegevens van Google Analytics niet en hebben wij de zogeheten bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
 • Hoe worden de gegevens beveiligd?
  VakantieArena.nl respecteert de privacy van elke bezoeker en draagt en zorgt dat persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van VakantieArena.nl. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van VakantieArena.nl en direct voor VakantieArena.nl werkende ondernemingen, voor zover dat voor hun werk noodzakelijk is. VakantieArena.nl spant zich verder naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Ze legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. VakantieArena.nl is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan VakantieArena.nl.
 • Mag ik inzage in mijn gegevens indien die zijn opgeslagen?
  Geregistreerden kunnen inzicht krijgen in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kun je bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van informatie van VakantieArena.nl via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Een verzoek tot inzage of correctie dan wel een bezwaarschrift kun je schriftelijk indienen via:

VakantieArena.nl
Molslaan 131A
2611 RL Delft
Nederland

Je kunt ook een e-mail sturen naar [email protected]