Mindanao

Swipe

Mindanao

Mindanao is het meest zuidelijk gelegen van de grotere eilanden die deel uitmaken van de Filippijnse archipel. Met een oppervlakte van ca. 94600 km2 is het niet veel kleiner dan het grootste eiland, Luzon (104700 km2). Mindanao heeft een zeer grillig gevormde kustlijn met enkele diep in het land inspringende zeebekkens (Iligan Bay, Moro Gulf en Davao Gulf). Het landschap is zeer gevarieerd: hoge bergmassieven met indrukwekkende regenwouden, snelstromende bergbeken met mooie watervallen, vruchtbare valleien, meanderende laaglandrivieren met moerassige oeverzones en langs de kust fraaie stranden en uitgestrekte mangrovebossen.

Het eiland is rijk aan mineralen (o.a. nikkel, ijzer en goud) maar tot dusver vormt landbouw de belangrijkste bestaansbron. Een groot deel van de beschikbare landbouwgrond is in handen van machtige multinationals zoals Del Monte, Dole en Guthrie. De oorspronkelijke bewoners moesten vaak wijken (niet zelden werden ze met grof geweld verdreven) of konden genoegen nemen met een zeer karig betaalde functie als werknemer bij de grote bedrijven. De producten zijn grotendeels bestemd voor de export. Een andere bron van sociale onrust in het gebied vormt het transmigratieprobleem.

Reeds vanaf de periode van het Amerikaanse bewind is er sprake van een bevolkingstrek vanuit de Visayas naar het nog relatief weinig ontsloten Mindanao. Het gevolg van dit van regeringswege gestimuleerde verschijnsel is dat thans de moslims nog slechts een kwart van de eilandbevolking vormen. In de meeste provincies vormen de christelijke migranten en hun nazaten nu de meerderheid. Deze sociale problemen zijn er de oorzaak van dat er op Mindanao al vele jaren lang sprake is van onderlinge strijd en verzet. Een en ander heeft ook consequenties met betrekking tot de toeristische mogelijkheden. Helaas is het zo dat de laatste jaren de veiligheidssituatie niet echt is verbeterd en dat grote delen van Mindanao daarom beter door toeristen gemeden kunnen worden. De kans op guerrilla-activiteiten is het grootst in de zuidwestelijke delen van het eiland en de Sulu-archipel.

In 2002 kreeg het Filippijnse regeringsleger steun van Amerikaanse troepen bij militaire operaties op Basilan Island tegen de radicale groepering Abu Sayyaf. Deze verzetsbeweging is vooral berucht geworden door een aantal gijzelingsacties waarbij zowel Filipino’s als buitenlanders voor losgeld werden vastgehouden. Verscheidene gegijzelden zijn daarbij op brute wijze vermoord. Naast ontvoeringen hebben de laatste jaren op Mindanao meermaals bomaanslagen plaatsgevonden.

Riskante locaties in dat opzicht zijn natuurlijk vooral plekken waar zich veel mensen bijeen ophouden, zoals winkelcentra, scholen en veerboten. Indien u ondanks de mogelijke veiligheidsrisico’s toch een bezoek wilt brengen aan Mindanao is het raadzaam vooraf actuele reisadviezen aan te vragen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.minbuza.nl of www.diplomatie.be).

10 prachtige bestemmingen in Mindanao en Filipijnen