Osnabrück en Bentheim

Swipe

Geschiedenis

De geschiedenis van Osnabrück en het Osnabrücker Land lopen vanaf de oertijd tot het jaar 780 min of meer parallel. De oudste sporen van bewoning in de omgeving dateren weliswaar van ongeveer 8000 jaar voor het begin van onze jaartelling toen het gebied rond Hasbergen, enkele kilometers ten zuidwesten van Osnabrück al bewoond was, maar dit heeft niets met de stad Osnabrück van doen, daarover vind je elders op deze site meer details. Chronologisch vind je hierna de belangrijkste feiten uit de geschiedenis van de stad.

Als de legers van Karel de Grote de rivier de Hase over moesten steken in hun strijd tegen de Saksen, dan deden ze dat op een doorwaadbare plaats, ongeveer op de plaats waar zich nu de dom van de stad Osnabrück bevindt. Om te voorkomen dat de troepen gespeend bleven van de christelijke leer gaf hij, nadat hij in een bloedige slag de Saksen een vernietigende nederlaag had toegebracht, in 780 opdracht tot het bouwen van een klooster. De naam: Monasterium Osnabrugga.

800 de Friese priester/zendeling Wiho wordt tot eerste bisschop gewijd;
851 vroegste geschriften waaruit de vestiging van kerk, bisschopszetel en school onder de naam Monasterium Osnabrugga blijkt;
1002 de stad ontvangt van keizer Heinrich II tol-, munt- en marktrecht;
1100 er wordt een aanvang gemaakt met de bouw van de dom;
1147 voor het eerst wordt de naam 'Stadt' gebruikt in een bisschoppelijke oorkonde;
1171 in Osnabrück mag (van keizer Friedrich I van Barbarossa) recht gesproken worden waarmee het een 'echte' stad wordt;
1217 voor het eerst wordt het zegel van de stad (een wiel met acht spaken) gebruikt;
1246 met Münster en Münden wordt een handelsverdrag gesloten, voorloper van het hanzeverbond;
1306 de oude en de nieuwe stad worden samengevoegd;
1350 de stad wordt geplaagd door een pestepidemie;
1409 Osnabrück wordt een zelfstandige stad;
1412 - 1669 Osnabrück maakt deel uit van het hanzeverbond;
1487 - 1512 het gemeentehuis wordt gebouwd;
1530 een grote brand verwoest een gedeelte van de stad;
1543 Hermann Bonnus vaardigt de eerste kerkverordening uit namens de evangelische kerk waarmee de aanvang van de reformatie een feit is;
1575 opnieuw wordt de stad door een pestepidemie geteisterd, meer dan 4.000 inwoners vinden de dood;
1583 de eerste heksenverbrandingen vinden plaats, in minder dan drie maanden worden 121 vrouwen 'te licht bevonden';
1613 een grote brand verwoest 180 huizen in de oude stad van Osnabrück;
1633 - 1643 Zweden voert het bewind over Osnabrück;
1636 - 1639 opnieuw vinden heksenverbrandingen plaats;
1641 naast Münster wordt Osnabrück aangewezen als onderhandelingsstad om te komen tot een einde van de Dertigjarige (Tachtigjarige) Oorlog;
1648 op 25 oktober wordt vanaf het bordes van het gemeentehuis de Vrede van Westfalen geproclameerd;
1649 - 1803 afwisselend voeren katholieke en lutherse bisschoppen het bewind over de stad;
1667 - 1680 bouw van het Osnabrücker Schloss;
1727 Koning George van Engeland sterft in het Osnabrücker Schloss;
1764 - 1771 de Zevenjarige Oorlog woedt in alle hevigheid, aan het einde ervan bedraagt het aantal inwoners van de stad nog maar 5.923;
1803 Osnabrück komt onder Frans bestuur;
1813 na de beëindiging van de napoleontische tijd wordt Osnabrück bij het koninkrijk Hannover ingelijfd;
1855 de stad verwelkomt de eerste trein;
1866 Osnabrück komt onder Pruisisch bestuur;
1871 volkstelling wijst uit dat de stad 23.000 inwoners telt;
1882 het eerste telefoonnet komt tot stand met 32 aansluitingen;
1895 het centraal station van Osnabrück wordt geopend;
1898 Erich Maria Remarque wordt in Osnabrück geboren;
1904 geboortejaar van Felix Nussbaum;
1915 de haven van Osnabrück wordt in gebruik gesteld, in
1916 zal het eerste schip er afmeren waarmee de stad ook via het water toegankelijk is geworden;
1919 ook in Osnabrück mogen de vrouwen voor het eerst naar de stembus;
1933 op 30 januari maakt Hitler een einde aan de Weimar-republiek en komt de stad onder het bewind van het nationaal socialisme;
1938 de nazi's verwoesten de Osnabrücker synagoge;
1939 het inwoneraantal van Osnabrück passeert de 100.000;
1944 talrijke inwoners van Osnabrück worden naar concentratiekampen afgevoerd, onder hen Felix Nussbaum en zijn vrouw die in Auschwitz om het leven komen;
1945 op 4 april bezetten Britse troepen de stad; aan het einde van de Tweede Wereldoorlog blijkt dat Osnabrück voor bijna 70% door bombardementen is verwoest waaronder bijna 85% van de oude stad;
1947 Osnabrück wordt ingedeeld bij de provincie Nedersaksen; in hetzelfde jaar is de wederopbouw van het gemeentehuis voltooid;
1960 de tram doet zijn intrede in Osnabrück, tegelijkertijd breidt het stadsvervoer per bus zich geweldig uit;
1974 Osnabrück wordt universiteitsstad;
1980 groot feest, de stad is 1200 jaar oud;
1998 het Felix Nussbaumhaus, naar een ontwerp van de beroemde Amerikaanse architect Daniël Liebeskind, wordt geopend met ongeveer 180 werken van de schilder; in hetzelfde jaar wordt herdacht dat de Westfaalse Vrede 350 jaren terug tot stand kwam;
2003 uit onderzoekingen van enkele gerenommeerde onderzoekbureaus is komen vast te staan dat in Osnabrück de gelukkigste mensen van Duitsland wonen;
2004 de 100e geboortedag van Felix Nussbaum wordt op passende wijze herdacht;
2005 opnieuw groot feest, het bisdom Osnabrück viert zijn 1225-jarig bestaan.

Geschiedenis