Tussen Moskou en Sint-Petersburg

Swipe

Smolensk

Grensstad

Helemaal tegen de westelijke grens van Rusland ligt de aanzienlijke stad Smolensk, 400 km ten westen van Moskou. In de loop van de geschiedenis is zij vele malen van eigenaar gewisseld, en daarbij heeft de stad ook flinke verwoestingen ondergaan, de laatste keer in WO II. De stad werd al in kronieken van de 9e eeuw genoemd als behorend tot het rijk Roes. Evenals Novgorod en Pskov had de stad een eigen bestuursraad, de vetsje, die soms in conflict was met de vorsten. Het vorstendom Smolensk was het machtigst in de 12e eeuw en uit die periode dateren ook de oudste kerken. Na de verovering door tsaar Vasili III in 1514 werd ter ere daarvan tien jaar later in Moskou het Novodjevitsji-klooster gesticht met als middelpunt de Sobor Smolenskoj Bogomateri, de Moeder Gods van Smolensk-kathedraal Tijdens vele machtswisselingen tussen Litouwen, Rusland en Polen kreeg Smolensk rond 1600 een 5 meter dikke vestingwal waarvan vele resten nog steeds te zien zijn. Na een zwaar beleg kreeg Napoleon in 1812 de stad in handen en daarna stak hij de brand erin.

Oude kerken

De oudste kerk binnen de stadsmuren is de tserkov Petropavlovskaja uit 1146. Twee andere kerken uit de 12e eeuw zijn die van Ioanna uit 1180 en Michaïl uit 1197, ook wel Svirskaja genoemd, die al door tijdgenoten werd geroemd om zijn schoonheid. Op de kathedraalheuvel staat duidelijk waarneembaar de Oespjenski sobor, een groot groen-wit gebouw uit de 18e eeuw. De iconostasis is rijk aan houtsnijwerk. Opmerkelijk is voorts het Vodka-museum.

Katyn

30 km ten westen van de stad ligt het woud van Katyn, waar in 1940 6000 Poolse officieren die in de korte strijd met het Rode Leger in 1939 krijgsgevangen waren gemaakt zijn geëxecuteerd. Toen de Sovjet-Unie na de Duitse inval in 1941 plotseling bondgenoot van de Polen werd waren deze officieren ‘zoek’. Bij de ontdekking van het massagraf in 1943 gaf Stalin de schuld aan de nazi’s met als argument dat Duitse kogels gebruikt waren. Die waren in de twee jaren van het Molotov-Von Ribbentroppact namelijk aan de Sovjet-Unie geleverd… De laatste Poolse slachtoffers vielen in 2010 toen de Poolse politieke elite omkwam bij een vliegtuigramp, op weg naar een herdenking in Katyn.

FOX, verre reizen van ANWB | FOX.nl

Tussen Moskou en Sint-Petersburg

10 prachtige bestemmingen in Smolensk en Rusland